Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

MUZIKOS KŪRINIŲ DIREKCIJA

Direkcija atstovauja autorių interesams, kai jų kūriniai viešai atliekami. Viešas kūrinių atlikimas - kai autorių sukurti kūriniai atliekami koncertuose ir kituose renginiuose, transliuojami per radiją ir televiziją, grojami diskotekose, restoranuose, kavinėse, baruose, skamba madų ir grožio konkursuose, parduotuvėse, mugėse ir pan. Ir visai nesvarbu, kaip tie kūriniai atliekami - "gyvai", panaudojant garso ar vaizdo įrašus ar perduodant transliuotus eteryje kūrinius radijo ir TV imtuvų pagalba. Šią išimtinę viešo atlikimo teisę autoriai perdavė LATGA-Ai, pasirašydami narystės sutartį, t.y., autoriai suteikė LATGA-Ai teisę leisti kitiems atlikti jų kūrinius, mokant už tai autorinį atlyginimą.


DOKUMENTACIJA

Sutartys su autoriais

LATGA-A veikla prasideda nuo sutarčių su Lietuvos autoriais ir leidėjais pasirašymo. 2002 metų kovo 1 d direkcija atstovavo 1125 muzikos kūrinių kompozitoriams ir choreografams, 711 tekstų autoriams, 13 muzikos kūrinių autorių turtinių teisių perėmėjams - leidėjams.

Pasirašytų tarpusavio sutarčių su užsienio autorių teisių bendrijomis pagrindu ir naudodamasi CAE, LATGA-A atstovauja užsienio autoriams, kai jų kūriniai atliekami Lietuvoje.

Kūrinių registravimas

Pasirašydami sutartis su LATGA-A, autoriai įsipareigoja registruoti visus savo naujai sukuriamus kūrinius pagal nustatytą formą. Ši informacija reikalinga, pasirašant sutartis su kūrinių naudotojais ir teisingai paskirstant surinktą autorinį atlyginimą. Visi registruoti kūriniai sudaro LATGA-A atstovaujamą repertuarą, kuris leidžiamas atlikti kūrinių naudotojams už tam tikrą sutartą atlyginimą. Dabar LATGA-A duomenų bazėje yra užregistruota per 40 000 Lietuvos autorių kūrinių. Registruojant kūrinius, reikia nurodyti kitus kūrinio bendraautorius, o taip pat galima nurodyti procentus ar dalis, kaip ateityje turės būti padalintas atlyginimas tarp visų kūrinio autorių. To nenurodžius, autorinis atlyginimas bus dalijamas pagal LATGA Tarybos patvirtintas taisykles, pritaikant taip vadinamą autorinio atlyginimo paskirstymo raktą. Tas raktas yra toks: jeigu kūrinys sukurtas tik vieno kompozitoriaus, jam atiteks 100% atlyginimo; jeigu yra teksto autorius, atlyginimas dalijamas į dvi lygias dalis; jeigu muzikos kūrinio tekstas yra išverstas į lietuvių kalbą (be abejo, prieš tai gavus originalaus teksto autoriaus leidimą), kompozitoriui ir teksto autoriui atitenka po 37,5% , vertėjui 25%; jei atlikta muzikos kūrinio aranžuotė (turint kompozitoriaus leidimą), kompozitoriaus dalis bus 75% , aranžuotojo 25%; jeigu muzikos kūrinys turi leidėją, pastarasis gali gauti ne daugiau kaip 33,3%. Praktiškai toks pat paskirstymo raktas yra naudojamas ir kitose pasaulio autorių bendrijose.

Muzikos kūrinius paprastai registruoja kompozitoriai, kadangi jie, kurdami dainą ir pasirinkdami dainos tekstą, turi gauti teksto autoriaus sutikimą panaudoti tą tekstą ir aptarti su juo sąlygas, kaip galės ateityje disponuoti kūriniu, arba leidėjai, sutarties pagrindu įgiję teisę disponuoti kūriniu. Bet tai nereiškia, kad tekstus kuriantys autoriai negali registruoti kūrinių patys ir pasitikrinti, ar teisingai kompozitoriai ar leidėjai užregistravo kūrinius. LATGA-A visada laukia visų savo autorių.

į viršų


LICENCIJAVIMAS

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas nustato, kad autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą. O panaudoti kūrinius galima tik turint sutartį su autoriais ar jų teisių perėmėjais. LATGA-A, laikydamasi savo įstatų ir su Lietuvos autoriais sudarytų sutarčių, o taip pat atstovaudama užsienio autoriams dvišalių sutarčių, pasirašytų su užsienio autorių teisėms atstovaujančiomis organizacijomis, pagrindu, veikia pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo V skyrių, t.y., suteikia naudotojams licencijas panaudoti kūrinius.

Suteikdama licencijas, LATGA-A jose aptaria autorinio atlyginimo dydį ir mokėjimo sąlygas. Autorinio atlyginimo dydis nustatomas remiantis autorinio atlyginimo tarifais už viešą muzikos kūrinių atlikimą.

Kūrinių naudotojai licencines sutartis dėl teisės panaudoti LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinius gali pasirašyti agentūros būstinėje Vilniuje. Pasirašyti sutartis yra įgalioti ir LATGA-A inspektoriai, dirbantys septyniuose Lietuvos regionuose.

 

į viršų


SURINKTO AUTORINIO ATLYGINIMO PASKIRSTYMAS

Autorinis atlyginimas už “gyvą” kūrinių atlikimą

Paskirstymas atliekamas pagal koncertų ar renginių organizatorių pateiktas kūrinių viešo atlikimo programas, kuriose nurodomi atliktų kūrinių pavadinimai, muzikos ir teksto autoriai. Tačiau LATGA-A visuomet laukia iš autorių papildomos informacijos apie tai, kur, kada ir koks jų kūrinys buvo ar gali būti atliktas. Tai padeda žymiai tiksliau paskirstyti surinktą autorinį atlyginimą.

Autorinis atlyginimas už transliuotus kūrinius

Paskirstymas atliekamas pagal radijo ir televizijos stočių programas, kuriose jie nurodo transliuotus kūrinius.

Autorinis atlyginimas už foninę ir pasilinksminimo muziką

Restoranų, kavinių, barų, viešbučių, diskotekų ir panašių įmonių savininkai, kurių patalpose skamba muzika, neprivalo pristatyti atliktų kūrinių programų. Surinktas autorinis atlyginimas tokiu atveju paskirstomas pagal radijo ir TV stočių programas. Tačiau jei yra galimybė pateikti visus tose patalpose atliktus kūrinius, LATGA-A tokią informaciją visuomet priims ir pagal ją paskirstys autorinį atlyginimą. Informacijos pateikimo tvarka aptariama pasirašomose sutartyse.