Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

VIZUALINIŲ MENŲ DIREKCIJA
 

Direkcija šiuo metu tiesiogiai atstovauja 540 Lietuvos menininkų (dailininkų, dizainerių, architektų, tautodailininkų, fotomenininkų) bei jų paveldėtojų teisėms. Ginti savo teises patikėjo tokie žymūs autoriai kaip R.Bičiūnas, K.Bogdanas, R.Dichavičius, G.Jokūbonis, L.Katinas, St.Kuzma, D.Matulaitė, P.Repšys, A.Stasiulevičius, A.Sutkus, V.Valius, o taip pat jau mirusių dailininkų A.Gudaičio, R.Gibavičiaus, S.Krasausko, K.Šimonio, L.Šepkos paveldėtojai. LATGA-A, remdamasi pasirašytomis dvišalėmis bendradarbiavimo sutartimis su analogiškomis vizualinių menų užsienio bendrijomis, atstovauja užsienio šalių dailininkų ir fotomenininkų interesams. Vizualinių menų direkcija šiuo metu atstovauja apie 30 000 užsienio dailininkų ir fotomenininkų teisėms Lietuvoje. Jų tarpe yra ir tokie autoriai kaip G.Braque, A.Calder, M.Chagall, S.Dali, P.Delvaux, M.Ernst, F.Leger, V.Kasiulis, R.Magritte, J.Miro, P.Picasso, M.Ray.

Pagrindiniai Vizualinių menų direkcijos tikslai:

  • padėti autoriui platinti savo kūrinius, kontroliuoti jų panaudojimą visame pasaulyje, surinkti autoriui priklausantį honorarą

  • priversti visus kūrinių naudotojus teisėtai naudoti meno kūrinius, nepažeidžiant tiek turtinių , tiek neturtinių autoriaus teisių

Administruojamos teisės:

Reprodukavimo teisė

  • Tarpininkaujama suteikiant naudotojui leidimą iš autoriaus arba jo teisių turėtojo dėl kūrinio panaudojimo, suderinamos panaudojimo sąlygos ir honoraro dydis
  • Fiksuojami neteisėtai panaudotų kūrinių pažeidėjai, išieškomas autoriui priklausantis atlyginimas už pažeidimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą
  • Autorinio atlyginimo dydis už reprodukcijos panaudojimą periodiniame leidinyje priklauso nuo leidinio, kuriame buvo publikuotas kūrinys, tiražo, kainos, puslapių skaičiaus, reprodukcijos dydžio. Reprodukcijos kaina viršelyje dvigubinama

Kūrinio panaudojimo televizijos laidose, kino ir vaizdo filmuose, bei jų transliavimo teisė.

  • Sudaromos sutartys su TV stotimis ir kabelinėmis televizijomis, kuriose suteikiama teisė naudoti ir transliuoti LATGA-A autorių kūrinius, už tai mokant autorinį atlyginimą, priklausantį nuo transliuotų kūrinių kiekio

Kūrinio originalo perpardavimo teisė.

  • Autorius arba jo paveldėtojas turi teisę gauti 5% nuo pajamų, gautų viešai (aukcione, galerijose, antikvariatuose) perparduodant jo kūrinį

 AUTORINIS ATLYGINIMAS UŽ VIZUALINIŲ MENŲ REPRODUKCIJŲ PANAUDOJIMĄ

Tarifai


PARAIŠKOS FORMA (MS Word)

Prašymas panaudoti kūrinių reprodukcijas