Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas
KŪRINIŲ REPROGRAFIJOS IR PANAUDOS DIREKCIJA
 

REPROGRAFIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.181 buvo patvirtinta autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarka ir tarifai.

LATGA-A reprografijos ir panaudos direkcija pagal šią Vyriausybės nustatytą tvarką ir tarifus nuo 2002 m. liepos 1 d. pradės rinkti autorinį atlyginimą iš operatorių (fizinių ar juridinių asmenų), kurie teikia mokamas reprografinio atgaminimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Metinis mokestis priklauso nuo reprografinio atgaminimo įrangos galingumo ir vietos (toli ar arti nuo studijų ir mokslo įstaigos ar bibliotekos).

 

KNYGŲ PANAUDA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 181 buvo patvirtinta autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarka.

Autorinis atlyginimas už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

LATGA-A reprografijos ir panaudos direkcija pagal tokią Vyriausybės nustatytą tvarką nuo 2002 m. liepos 1 d. pradės rinkti knygų autorių arba jų paveldėtojų, kurių kūriniai yra naudojami bibliotekose, paraiškas ir informaciją apie šių kūrinių realią panaudą. Autorinis atlyginimas autoriams bus paskirstytas ir išmokėtas autoriams pagal Vyriausybės nustatytus knygų ir leidinių autorinio atlyginimo koeficientus, pateiktas paraiškas ir turimą informaciją apie panaudą.
 


AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ REPROGRAFIJOS BŪDU BEI KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PANAUDĄ MOKĖJIMO TVARKA
 

Mokėjimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu tvarka ir tarifai

Mokėjimo už knygų ir kitų leidinių panaudą tvarka