Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

DRAMOS KŪRINIŲ DIREKCIJA

Direkcijos darbo kryptys:
  • Sutarčių sudarymas su kūrinių autoriais ir teatrais
  • Sutarčių sudarymas su užsienio autorių agentūromis dėl atskirų kūrinių panaudojimo
  • Autorinio atlyginimo autoriams skaičiavimas
Sutarčių su kūrinių autoriais ir teatrais sudarymas

Dramos ir muzikinių-dramos kūrinių direkcija atstovauja teatro autorių teisėms. Teatro autoriai - tai originalių pjesių autoriai, vertėjai, inscenizacijų autoriai, kompozitoriai, kuriantys operų, baletų muziką, muziką dramos spektakliams, libretų autoriai, choreografai, pantomimų autoriai. LATGA-A  atstovauja tų užsienio šalių bendrijų autoriams, su kuriomis yra pasirašiusi abipusio atstovavimo sutartis, t.y. Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rusijos, Vengrijos bendrijų autoriams. Kad galėtų atstovauti teatro autorių interesams, LATGA-A yra sudariusi sutartis su jų kūrinių naudotojais - teatrais.
 

Sutarčių sudarymas su užsienio autorių agentūromis dėl atskirų kūrinių panaudojimo

Teatrams prašant, dramos ir muzikinių-dramos kūrinių direkcija padeda gauti užsienio autorių leidimus arba, panaudodama pasaulinį CAE katalogą, suteikia teatrams reikiamą informaciją. Lietuvos teatruose dauguma statomų pjesių - užsienio autorių kūriniai. Teatras, įrašydamas į savo repertuarą spektaklį, turi iš anksto žinoti, kokiu būdu jis gaus pjesės autoriaus sutikimą. Jis dažniausiai pasiruošęs atsilyginti už pjesės panaudojimą, bet nežino kam. Agentūra, atstovaujanti autoriui ir jo pjesei, neturi galimybės sužinoti, kad kažkuriam teatrui Lietuvoje labai jo reikia. Suradę autoriui atstovaujančią agentūrą ir susitarę dėl sąlygų, pasirašome trišales sutartis dėl pjesės panaudojimo teatro spektaklyje. Atsiskaitoma pagal konkrečios sutarties reikalavimus.
 

Autorinio atlyginimo skaičiavimas

Autorinių atlyginimų surinkimas iš teatrų ir paskirstymas Lietuvos bei užsienio autoriams, pagal sudarytas su užsienio agentūromis sutartis, atliekamas kartą per mėnesį. Skaičiuodama autorinį atlyginimą, direkcija vadovaujasi autorinio atlyginimo už dramos kūrinių viešą atlikimą tarifaisis.Šiems tarifams yra pritarta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos kolegijos 2002 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 1.

 


AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ DRAMOS KŪRINIŲ ATLIKIMĄ TARIFAI

Tarifai