Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS


Skyrius vykdo šias pagrindines funkcijas:
 

  • Palaiko ryšius su užsienio bendrijomis

  • Ruošia ir tvarko tarptautines sutartis

  • Perduoda informaciją apie surinktų autorinių atlyginimų paskirstymą ir išmokėjimą užsienio bendrijoms

  • Analizuoja CISAC renginius, posėdžius ir nutarimus, teikia siūlymus dėl nutarimų pritaikymo LATGA-A veiklai bei informuoja LATGA-A veikloje darbuotojus apie CISAC renginius, posėdžius ir nutarimus

  • Organizuoja tarptautinius renginius Lietuvoje autorių teisių apsaugos srityje

  • Vykdo kitas su tarptautiniais ryšiais susijusias funkcijas