Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

JURIDINIS SKYRIUS
 

Pagrindinės šio skyriaus funkcijos – atstovauti autorių, LATGA-A narių, ir LATGA-A interesams teisme bei teikti teisines konsultacijas autorių teisių klausimais. Konsultacijos teikiamos žodžiu ir raštu. LATGA-A nariams teikiama pagalba yra nemokama. Išimtis - kai narių interesams atstovaujama teisme arba kai sprendžiamas ginčas su kitomis įmonėmis, organizacijomis ir įstaigomis, kai tokiam ginčo sprendimui reikia specialaus pasiruošimo, atskirų dokumentų parengimo ar kai toks ginčas susijęs su piniginiais mokėjimais.

Kitiems interesantams teisinės konsultacijos mokamos.LATGA-A iniciatyva dėl autorių teisių pažeidimų iškeltų civilinių bylų 2000 metų suvestinė

Bylos

Sritis Išnagrinėta Neišnagrinėta Laimėta Pralaimėta Viso
Muzikos kūriniai 156 26 156 0 182
Vizualiniai kūriniai 1 0 1 0 1

Ieškiniai

Sritis Neišnagrinėta, Lt Priteista, Lt Atmesta, Lt Viso, Lt
Muzikos kūriniai 30.553,85 290.336,77 0 329.893,62
Vizualiniai kūriniai 0 7.000,00 0 7.000,00

Išieškotos sumos

Sritis Išieškota, Lt Neišieškota, Lt
Iki teismo Po teismo Viso Beviltiškos skolos Viso
Muzikos kūriniai 23.814,89 47.155,63 70.970,52 170.835,20 219.369,25
Vizualiniai kūriniai 0 0 0 7.000,00 7.000,00

 LATGA-A iniciatyva dėl autorių teisių pažeidimų iškeltų civilinių bylų 2001 metų suvestinė

Bylos

Sritis Išnagrinėta Neišnagrinėta Laimėta Pralaimėta Viso
Muzikos kūriniai 102 41 102 0 143
Vizualiniai kūriniai 2 1 2 0 3

Ieškiniai

Sritis Neišnagrinėta, Lt Priteista, Lt Atmesta, Lt Viso, Lt
Muzikos kūriniai 299.690,20 589.217,59 0 888.907,79
Vizualiniai kūriniai 40.000,00 31.000,00 0 71.000,00

Išieškotos sumos

Sritis Išieškota, Lt Neišieškota, Lt
Iki teismo Po teismo Viso Beviltiškos skolos Viso
Muzikos kūriniai 21.913,00 447.711,74 469.624,74 67.570,04 119.592,85
Vizualiniai kūriniai 0 10.000,00 10.000,00 21.000,00 21.000,00