Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas
LATGA-A

LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIJACIJOS AGENTŪRA

Žmogaus genijus yra
visų meno kūrinių ir
išradimų šaltinis.
Šie kūriniai yra
žmogaus verto
gyvenimo garantija.
Valstybės pareiga -
užtikrinti patikimą
visų menų ir
išradimų
apsaugą.

A. BOGSCH

design (c)1998-2002 db