Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/n(c)b įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas
LATGA-A/n(c)b ĮRAŠŲ DIREKCIJA
Asmuo, kuriam priklauso muzikos kūrinio autorinė teisė, norėtų, kad jo kūrinį išgirstų kuo daugiau žmonių, bet dažniausiai kompozitorius, tekstų autorius ar leidėjas neturi galimybių asmeniškai sudaryti būtinų muzikos kūrinio įrašo sutarčių ir todėl negali kontroliuoti, kokiu būdu jo kūrinys yra panaudojamas. Autorinių teisių turėtojo galimybės gauti jam priklausantį atlyginimą taip pat yra ribotos, ypač jei kūrinys įrašytas užsienyje.

Įrašų gamintojas suinteresuotas turėti kuo didesnį kūrinių pasirinkimą. Tačiau gamintojas gali įrašinėti įstatymų ginamus kūrinius tik tada, kai jis turi kūrinio teisių savininko sutikimą. Gamintojas patirtų didelių sunkumų, jei jis turėtų pats kiekvieną kartą asmeniškai kreiptis į autorinės teisės turėtoją, kad gautų leidimą įrašyti kūrinį, ypač jei autorinės teisės turėtojas gyvena užsienyje.

LATGA-A/n©b įrašų direkcija yra jungtis tarp autorinės teisės turėtojų ir gamintojų, veikianti tam, kad autorinės teisės turėtojas gautų atlyginimą už jo kūrinių panaudojimą, o gamintojas galėtų įrašyti įstatymo ginamą kūrinį.

LATGA-A/n©b ir gamintojai

Terminą "gamintojas" naudojame apibūdinti tuos, kas įrašo muziką į laikmenas. Gamintojas yra atsakingas už tai, kad jo pagaminami įrašai atitiktų visus teisių turėtojų reikalavimus.

LATGA-A/n©b įrašų direkcija visada pasiruošusi padėti. Gamintojai vargu ar galėtų susitvarkyti be mūsų pagalbos, kadangi gamintojams dažniausiai reikia leidimų beveik kiekvienam įrašomam kūriniui.

Norint kūrinį panaudoti garso ar vaizdo reklamoje, gamintojas taip turi kreiptis į LATGA-A/n©b atskiriems leidimams gauti.

Gamintojas sudaro su LATGA-A/n©b standartinę sutartį arba atskiras vienetines sutartis.

n©b ir autorių teisių turėtojai

Šiaurės bei Baltijos šalių kompozitoriai, autoriai ir leidėjai perduoda savo kūrinių mechaninio įrašo teises n©b tokiu būdu:
Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Islandijoje ir Norvegijoje - sudarydami narystės sutartį su nacionalinėmis kompanijomis KODA, STIM, TEOSTO, STEF ir TONO; Baltijos šalyse - su LATGA-A, EAU ir AKKA/LAA, o po to pagal sutartį su n©b perduodami įsigytas kūrinių įrašo teises n©b, kuri įgaliojama vieningai jomis disponuoti visose šiose šalyse.

Visi LATGA-A/n©b surinkti autoriniai atlyginimai, atskaičiavus komisinius mokesčius, išmokami autoriams. Komisinių atskaitymų dydį nustato Taryba.

Bet kokios sumos, išreikalautos ir surinktos n©b iš Šiaurės ir Baltijos šalių gamintojų, kartu su sumomis, kurias n©b gauna iš giminingų užsienio sąjungų, išmokamos šių šalių autorinių teisių turėtojams du kartus per metus.

Kaip suteikiama LATGA-A/n©b licencija

Paimkite LATGA-A/n©b direkcijoje arba atsisiųskite iš Interneto svetainės LATGA-A/n©b paraiškos formas, jas užpildykite ir nusiųskite arba nuneškite į LATGA-A/n©b.
LATGA-A/n©b apskaičiuos honorarus už mechaninius įrašus pagal paraiškoje nurodytą įrašų skaičių.

Kai įrašo gamintojas apmokės sąskaitą, jam bus suteikta LATGA-A/n©b licencija, pagal kurią bus galima pardavinėti įrašus Lietuvoje.

Honorarų už mechaninius įrašus dydis

Honorarai už mechaninius įrašus apskaičiuojami remiantis įrašo kaina, už kurią gamintojas parduoda įrašą mažmeninei prekybai arba gamintojo nustatyta kaina vartotojui.

Šiuo metu honoraras už mechaninius įrašus yra 9.009% įrašo gamintojo kainos pardavėjui. Dėl šitokio honoraro dydžio yra susitarta tarp BIEM- mechaninio įrašo teisės tarptautinio biuro ir IFPI - tarptautinės fonogramų gamintojų federacijos.

Honoraras už muzikos kūrinių panaudojimą filmuose, vaizdo filmuose ir reklamoje skaičiuojamas pagal licencijavimo sąlygas (žr. žemiau).

Kokiems kūriniams atstovauja n©b?

Skandinavijos kraštuose - Danijoje su Farerų salomis ir Grenlandijoje, Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje - n©b, pagal sutartis su autorių bendrijomis, atstovauja muzikos kūrinio mechaninio įrašo teisėms ir jomis disponuoja.

Remdamasi narystės sutartimis su Šiaurės šalių autorių teisių turėtojais ir dvišalėmis sutartimis su giminingomis užsienio sąjungomis, n©b gali nedelsdama suteikti leidimą įrašyti į laikmenas įstatymo ginamą muzikos kūrinį, sukurtą bet kurioje pasaulio valstybėje, o taip pat suteikti leidimą įrašyti Šiaurės šalių muziką filmams ir vaizdo filmams.


LATGA-A/n©b įrašų direkcijos personalas:

Direkcijos direktorė Inga Giedrienė
Elektroninio pašto adresas: igg@post.omnitel.net
Vyr. konsultantė Dalia Linkevičiūtė
Elektroninio pašto adresas: dl@post.omnitel.net
Direkcijos telefonas ir faksas: (22) 65 14 29


n©b (Nordisk Copyright Bureau) Centrinės būstinės adresas:

Frederiksgade 17, P.O. Box 3064, DK-1021 Copenhagen, Denmark.
Tel : (45) 33 36 87 00
Fax : (45) 33 36 46 90
Interneto svetainė: http://www.ncb.dk
Elektroninio pašto adresas: ncb@ncb.dk
Generalinis direktorius: Thorkil Emborg


MECHANINIO LICENCIJAVIMO SĄLYGOS
Įrašų licencijavimas

AUTORINIO ATLYGINIMO TARIFAI:
Už muzikos kūrinių atgaminimą filmuose ir vaizdo filmuose
Už muzikos kūrinių atgaminimą kitais būdais

PARAIŠKŲ FORMOS (MS Word)
Paraiška LATGA-A/n©b mechaninio įrašo licencijai gauti
Paraiška LATGA-A/n©b muzikos panaudojimo vaizdo įraše licencijai gauti
Paraiška gauti leidimui naudoti lietuvišką tekstą originaliam muzikos kūriniui


APIE PASTEBĖTUS AUTORIŲ MECHANINIO ĮRAŠO TEISIŲ PAŽEIDIMUS IR MUZIKOS ĮRAŠŲ "PIRATAVIMO" ATVEJUS PRAŠOME NEDELSIANT PRANEŠTI TELEFONU  651429  ARBA ELEKTRONINIU PAŠTU igg@post.omnitel.net LATGA-A/n©b DIREKCIJAI