Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

PATVIRTINTA:
LATGA-A Tarybos
2001 11 16 d. Protokolo nr. 6

PRITARTA:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kolegijos
2002 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 1

AUTORINIO ATLYGINIMO TARIFAI UŽ MUZIKOS KŪRINIŲ VIEŠĄ ATLIKIMĄ

 

1. Koncertai:

1.1. simfoninių, vokalinių simfoninių, kamerinių, chorinių, aranžuotų liaudies kūrinių koncertai su įėjimo mokesčiu

7% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

1.2. dainų šventės

4% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

1.3. populiariosios pramoginės muzikos koncertai su įėjimo mokesčiu

6% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

Pastaba. Skaičiuojant autorinį atlyginimą pagal 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose numatytus autorinio atlyginimo tarifus, gali būti taikomos šios nuolaidos:

  Kriterijus Nuolaida rnginiams, vykstantiems uždaroje patalpoje, % Nuolaida renginiams, vykstantiems atviroje vietoje, %
1. Jeigu renginio organizatorius nepažeidė ankstesnių licencinių sutarčių sąlygų 8 14
2. Jeigu renginio organizatorius nustatyta tvarka pats kreipiasi dėl licencijos suteikimo 6 11
3. Jeigu organizuojamas renginys skiriamas vaikams ir/ar viešai paskelbiamas labdaringu 10 15
4. Jeigu renginio organizatorius sumoka avansą, kurio suma nustatoma susitarimu 6 10

 

1.4. koncertai be įėjimo mokesčio

 

Tikėtinas klausytojų skaičius koncerte Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 100 50
Iki 500 100
Iki 1000 200
Iki 3000 300
3000 ir daugiau 400

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš koncertą, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 1.4 punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10%.

 

2. Diskotekos:

2.1. diskotekos su įėjimo mokesčiu

5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, jeigu muzikos kūriniai atliekami gyvai, bet ne mažiau kaip:

20 Lt už vieną šokių vakarą kaime ;
35 Lt už vieną šokių vakarą rajono centre ;
50 Lt už vieną šokių vakarą mieste;

4% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, jeigu naudojami muzikos kūrinių garso įrašai, bet ne mažiau kaip:

15 Lt už vieną šokių vakarą kaime;
30 Lt už vieną šokių vakarą rajono centre;
45 Lt už vieną šokių vakarą mieste;

2.2. diskotekos be įėjimo mokesčio

15 Lt už vieną šokių vakarą kaime;
30 Lt už vieną šokių vakarą rajono centre;
45 Lt už vieną šokių vakarą mieste.

Pastabos:

1. Miestų kategorijai priklauso Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 2.1 ir 2. 2 punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

3. Pramoginiai renginiai:

3.1. pramoginiai renginiai su įėjimo mokesčiu

5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, jeigu į bilieto kainą neįeina gėrimų ir maisto kaina;
2% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, jeigu į bilieto kainą įeina gėrimų ir maisto kaina;

3.2. pramoginiai renginiai be įėjimo mokesčio

Taikomi 1.4. punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai.

 

4. Komercinės radijos stotys:

3% nuo radijo stoties pajamų už reklamą, bet ne mažiau kaip minimalus autorinis atlyginimas, nustatomas pagal susitarimą su transliuotojų asociacija.

 

5. Komercinės televizijos stotys:

2% nuo televizijos stoties pajamų už reklamą, bet ne mažiau kaip minimalus autorinis atlyginimas, nustatomas pagal susitarimą su transliuotojų asociacija.

 

6. Visuomeninės radijo stotys

3% nuo radijo stoties pajamų.

 

7. Visuomeninės televizijos stotys

2% nuo televizijos stoties pajamų.

 

8. Kūrinių kabelinė retransliacija

2,7% nuo abonentinio mokesčio įplaukų sumos.

 

9. Kino teatrai

1% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus.

 

10. Restoranai, kavinės, barai, valgyklos, užeigos ir kitos panašios paskirties įstaigos

10.1. muzikos kūriniai naudojami sukurti muzikinį foną (transliuojami per radiją ir/ar TV, naudojami muzikos kūrinių garso įrašai)

 

Salės plotas, m2 Iki 30 31-50 51-100 101-150 151-200 Papildomai, kas 50 m2
Autorinis atlyginimas, Lt/mėn 65 71 83 107 138 30

 

10.2. pasilinksminimui ir šokiams naudojami muzikos kūrinių garso įrašai

 

Salės plotas, m2 Iki 50 51-100 101-150 151-200 Papildomai, kas 50 m2
Autorinis atlyginimas, Lt/mėn, jei muzikos kūriniai naudojami:          
Mažiau, kaip 4 kartus per mėnesį 15 22 34 45 2
1 kartą per savaitę 23 32 49 64 3
2 kartus per savaitę 45 64 99 127 6
3 kartus per savaitę 69 96 148 191 9
4 kartus per savaitę 91 127 197 255 12
5 kartus per savaitę 114 160 246 319 15
6 kartus per savaitę 136 191 296 382 18
7 kartus per savaitę 160 223 346 446 21

 

10.3. pasilinksminimui ir šokiams naudojami gyvai atliekami muzikos kūriniai

 

Salės plotas, m2 Iki 50 51-100 101-150 151-200 Papildomai, kas 50 m2
Autorinis atlyginimas, Lt/mėn, jei muzikos kūriniai naudojami:          
Mažiau, kaip 4 kartus per mėnesį 20 29 45 60 3
1 kartą per savaitę 31 43 66 85 4
2 kartus per savaitę 60 85 132 170 8
3 kartus per savaitę 92 128 198 255 12
4 kartus per savaitę 121 170 263 340 16
5 kartus per savaitę 152 213 328 425 20
6 kartus per savaitę 182 255 395 510 24
7 kartus per savaitę 213 298 461 595 28

 

Pastabos:

1. Jeigu restoranas, kavinė, baras, valgykla, užeiga ar kita panašios paskirties įstaiga dirba iki 20 val., taikoma 25% nuolaida.
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma su restoranų, kavinių, barų, valgyklų, užeigų ir kitų panašios paskirties įstaigų tinklu, jungiančiu 3 ir daugiau įmonių, taikoma 15% nuolaida.
3. Kūrinių naudotojams taikoma tik viena iš 1 ir 2 punktuose nurodytų nuolaidų.

 

11. Naktiniai ir muzikos klubai, pramogų centrai, kazino

11. 1. pasilinksminimui ir šokiams naudojami muzikos kūrinių garso įrašai

 

Salės plotas, m2 Iki 50 51-100 101-150 151-200 Papildomai, kas 50 m2
Autorinis atlyginimas, Lt/mėn, jei muzikos kūriniai naudojami:          
Mažiau, kaip 4 kartus per mėnesį 23 32 50 67 4
1 kartą per savaitę 34 48 73 94 5
2 kartus per savaitę 67 94 147 189 9
3 kartus per savaitę 102 142 220 283 14
4 kartus per savaitę 135 189 292 378 18
5 kartus per savaitę 169 237 365 472 23
6 kartus per savaitę 202 283 439 567 27
7 kartus per savaitę 237 331 512 661 32

 

11. 2. pasilinksminimui ir šokiams naudojami gyvai atliekami muzikos kūriniai

 

Salės plotas, m2 Iki 50 51-100 101-150 151-200 Papildomai, kas 50 m2
Autorinis atlyginimas, Lt/mėn, jei muzikos kūriniai naudojami:          
Mažiau, kaip 4 kartus per mėnesį 26 36 56 74 4
1 kartą per savaitę 38 53 81 105 5
2 kartus per savaitę 75 105 163 210 10
3 kartus per savaitę 113 158 244 315 15
4 kartus per savaitę 150 210 325 420 20
5 kartus per savaitę 188 263 406 525 25
6 kartus per savaitę 225 315 488 630 30
7 kartus per savaitę 263 368 569 735 35

 

12. Modernaus ir/ar šiuolaikinio šokio pasirodymai

12.1. modernaus ir/ar šiuolaikinio šokio pasirodymai su įėjimo mokesčiu

3% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

12.2. modernaus ir/ar šiuolaikinio šokio pasirodymai be įėjimo mokesčio

 

Tikėtinas klausytojų skaičius koncerte Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 100 50
Iki 500 100
Iki 1000 200
Iki 3000 300
3000 ir daugiau 400

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš koncertą, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 12.1. ir 12.2. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

13. Šokių pamokos

13.1. šokių pamokos, kai naudojami gyvai atliekami muzikos kūriniai

3% nuo pajamų, gautų už šokių pamokas;

13.2. šokių pamokos, kai naudojami muzikos kūrinių garso įrašai

2,5% nuo pajamų, gautų už šokių pamokas.

 

14. Šokių konkursai

14.1. šokių konkursai su įėjimo mokesčiu

3% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

14.2 šokių konkursai be įėjimo mokesčio

 

Tikėtinas klausytojų skaičius koncerte Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 100 50
Iki 500 100
Iki 1000 200
Iki 3000 300
3000 ir daugiau 400

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš konkursą, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 14.1., 14.2. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

15. Šviesos ir garso pramoginiai renginiai

15.1. šviesos ir garso pramoginiai renginiai su įėjimo mokesčiu

3% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

15.2. šviesos ir garso pramoginiai renginiai be įėjimo mokesčio

 

Tikėtinas klausytojų skaičius koncerte Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 1000 100
Iki 3000 150
Iki 6000 200
Iki 7000 250
Iki 10000 300
10000 ir daugiau 400

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš renginį, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 15.1. ir 15.2.punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

16. Madų ir grožio konkursai, madų demonstravimas

16.1. madų ir grožio konkursai, madų demonstravimas su įėjimo mokesčiu

2% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

16.2. madų konkursai ir madų demonstravimas be įėjimo mokesčio

30 Lt už vieno dizainerio kolekcijos demonstravimą;

16.3. grožio konkursai be įėjimo mokesčio

 

Tikėtinas klausytojų skaičius koncerte Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 100 50
Iki 500 100
Iki 1000 200
Iki 3000 300
3000 ir daugiau 400

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš konkursą, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 16.1., 16.2., 16.3. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

17. Pasilinksminimo ir laisvalaikio parkai, atrakcionai, karuselės, čiuožyklos

17.1. pasilinksminimo ir laisvalaikio parkai, atrakcionai, karuselės, čiuožyklos su įėjimo mokesčiu

1,5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

17.2. pasilinksminimo ir laisvalaikio parkai, atrakcionai, karuselės be įėjimo mokesčio, kai naudojama:

 

Foninė muzika 50 Lt už vieną mėnesį
Foninė muzika atrakcionų metu 10 Lt už vieną dieną
Gyvas atlikimas 50 Lt už vieną koncertą

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu,17.1. ir 17.2. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

18. Cirkai

 

Vietų skaičius cirke Autorinis atlyginimas
Mažiau negu 500 60 Lt už vieną vaidinimą
500–1000 90 Lt už vieną vaidinimą
1000 ir daugiaus 150 Lt už vieną vaidinimą

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 18. punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

19. Viešbučiai, moteliai, poilsio namai

19.1. viešbučiai, moteliai, poilsio namai, kai kambariuose transliuojamos radijo/TV stočių programos

25 Lt, skaičiuojami už vieną kambarį per metus, neatsižvelgiant į faktinį apgyvendinimą;

19.2. viešbučiai, moteliai, poilsio namai, kai kambariuose papildomai transliuojamos satelitinės, kabelinės radijo/TV stočių programos

50 Lt, skaičiuojami už vieną kambarį per metus, neatsižvelgiant į faktinį apgyvendinimą;

19.3. viešbučiai, moteliai, poilsio namai, kai muzikos kūriniai vestibiulyje bei poilsiui ir/ar sporto užsiėmimams skirtose patalpose transliuojami per radiją ir/ar TV, naudojami muzikos kūrinių garso įrašai

2 Lt, skaičiuojami už vieną vestibiulio bei poilsiui ir/ar sportui skirtos patalpos kv.m per metus;

19.4. viešbučiai, moteliai, poilsio namai, kai muzikos kūriniai naudojami viešbučiui, moteliui, poilsio namams priklausančiame restorane, kavinėje ar bare

Taikomi 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma su viešbučių tinklu, jungiančiu 3 ir daugiau įmonių, taikoma 15% nuolaida.

 

20. Mugės ir parodos

 

Mugės/parodos salės plotas, m2 Autorinis atlyginimas
Iki 500 30 Lt už vieną dieną
501-1000 50 Lt už vieną dieną
1001-2000 70 Lt už vieną dieną
Daugiau kaip 2000 90 Lt už vieną dieną
Papildomai 50 Lt už vieną kocer

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 20. punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami10 procentų.

 

21. Sporto renginiai, kurių metu naudojami muzikos kūriniai

21.1. meniniai pasirodymai ant ledo su įėjimo mokesčiu

3% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

21.2. sporto renginiai su įėjimo mokesčiu, kai muzika būtinai naudojama sportininkų pasirodymuose (kultūrizmas, sinchroninis plaukimas, meninė gimnastika ir pan.)

2% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

21.3. sporto renginiai su įėjimo mokesčiu, kai prieš rungtynes, per pertraukas ar po rungtynių organizuojami pramoginiai pasirodymai

1% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

21.4. sporto renginiai, kai foninė muzika naudojama prieš rungtynes, per pertraukas ir po rungtynių, su įėjimo mokesčiu

0,5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus.

21.5. sporto renginiai be įėjimo mokesčio:

 

Tikėtinas žiūrovų skaičius renginyje Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 1000 100
Iki 3000 150
Iki 6000 200
Iki 10000 250
10000 ir daugiau 300

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš renginį, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

22. Aerobika

2% nuo pajamų, gautų už parduotus vienkartinius ir/ar abonementinius bilietus, bet ne mažiau kaip 2 Lt už vieną grupės užsiėmimą.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 22. punkte numatytas autorinio atlyginimo tarifas mažinamas 10 procentų.

 

23. Sporto užsiėmimai treniruoklių ir sporto salėse

2 Lt, skaičiuojami už vieną salės kv. m per metus.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 23. punkte numatytas autorinio atlyginimo tarifas mažinamas 10 procentų.

 

24. Parkai, gatvės ir kitos viešos vietos

100 Lt už vieną dieną.
P
apildomai už koncertus pagal 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. punktuose numatytus autorinio atlyginimo tarifus.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 24. punkte numatytas autorinio atlyginimo tarifas mažinamas 10 procentų.

 

25. Lėktuvai

25.1. muzika kylant ir leidžiantis lėktuvui

 

Vietų skaičius lėktuve Autorinis atlyginimas, Lt/ketvirtį
Iki 100 40
101-160 51
161-250 60
Daugiau kaip 250 82

 

25.2. muzika skrydžio metu

 

Vietų skaičius lėktuve Autorinis atlyginimas, Lt/ketvirtį
Iki 100 162
101-160 205
161-250 240
Daugiau kaip 250 330

 

Pastaba. Jeigu taikomi 25.2.punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai, netaikomi 25.1. punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai.

 

26. Maršrutiniai ir turistiniai autobusai bei mini autobusai

2 Lt, skaičiuojami už vieną sėdimą vietą per metus, atsižvelgiant į maksimalų leistiną keleivių skaičių autobuse ar mini autobuse.

 

27. Traukiniai

1 Lt, skaičiuojamas už vieną sėdimą vietą per metus, atsižvelgiant į maksimalų leistiną keleivių skaičių vagone.

 

28. Laivai ir keltai

Taikomi 10.1., 10.2., 10.3., 11.1, 11.2. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 25., 26., 27., 28. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

29. Prekybos, aptarnavimo, paslaugų įmonės, laukiamieji, soliariumai, kirpyklos

2 Lt, skaičiuojami už vieną kv. m per metus, kai kūriniai transliuojami per radiją ir/ar TV, naudojami muzikos kūrinių garso įrašai.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma su tinklu, jungiančiu 3 ir daugiau įmonių, taikoma 15% nuolaida.

 

30. Maldos namai

Koncertai maldos namuose
Taikomi 1.1., 1.3., 1.4. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai.

 

31. Degalinės

1. Jeigu degalinėje veikia kavinė, taikomi 10.1. punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai.
2. Jeigu degalinėje veikia parduotuvė, taikomas 29. punkte numatytas autorinio atlyginimo tarifas.
3. Jeigu muzika naudojama degalinės teritorijoje, imamas papildomas 100 Lt mokestis per metus.

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma su degalinių tinklu, jungiančiu 3 ir daugiau įmonių, taikoma 15% nuolaida.

 

32. Muzikinis signalas, laukiant pokalbio telefonu

 

Vidinio ryšio telefonų linijų skaičius Autorinis atlyginimas, Lt/metus
1-10 100
11-20 150
Toliau, kas 20 po 50

 

Pastaba. Jeigu autorinė licencinė sutartis pasirašoma prieš pradedant naudoti kūrinius, autorinį atlyginimą sumokant avansu, 32. punkte numatyti autorinio atlyginimo tarifai mažinami 10 procentų.

 

33. Meno kūrinių parodos

33.1. koncertai meno kūrinių parodų atidarymo metu

Taikomi 1.1., 1.3, 1.4. punktuose numatyti autorinio atlyginimo tarifai;

33. 2. trumpalaikės meno kūrinių parodos, kurių metu naudojami muzikos kūrinių garso įrašai

5 Lt už vieną parodos dieną.

 

34. Humoro, magijos ir kiti panašūs renginiai

34.1. muzika - tik artistų veiksmo fonas

 

Tikėtinas žiūrovų skaičius renginyje Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 100 25
Iki 500 50
Iki 1000 100
Iki 3000 150
3000 ir daugiau 200

 

34.2. muzika - svarbus veiksnys ir artistų pasirodymas tampa muzikiniu spektakliu (su įėjimo mokesčiu)

2% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus;

34.3. muzika - svarbus veiksnys ir artistų pasirodymas tampa muzikiniu spektakliu (be įėjimo mokesčio)

 

Tikėtinas žiūrovų skaičius renginyje Autorinis atlyginimas, Lt
Iki 100 50
Iki 500 100
Iki 1000 200
Iki 3000 300
3000 ir daugiau 400

 

 

35. Internetas (viešas kūrinių paskelbimas telekomunikacijos priemonėmis)

35.1. radijo stotis, transliuojanti eteryje, tuo pačiu metu savo programą viešai skelbia ir internete

0,2% nuo komercinės reklamos pajamų (papildomai prie autorinio atlyginimo, mokamo už transliavimą eteryje);

35.2. televizijos stotis, transliuojanti eteryje, tuo pačiu metu savo programą viešai skelbia ir internete

0,1% nuo komercinės reklamos pajamų (papildomai prie autorinio atlyginimo, mokamo už transliavimą eteryje);

35.3. radijo stotis savo programas viešai skelbia tik internete

4% nuo komercinės reklamos pajamų, bet ne mažiau kaip 300 Lt per mėnesį;

35.4. internete viešai skelbiami koncertai

100 Lt už vieną koncertą;

35.5. interneto tinklapiai, kuriuose esantys muzikos kūriniai skirti tik klausyti (moka paslaugos tiekėjas):

 

Kūrinių skaičius tinklapyje Autorinis atlyginimas, Lt/mėn
Iki 100 50
101-200 100
201-300 150
301-400 200
401-500 250
501 ir daugiau 300

 

35.6. muzikos kūrinių įrašymas iš interneto tinklapio (moka paslaugos tiekėjas)

12% nuo gautų pajamų, bet ne mažiau kaip 0.70 Lt už įrašomą kūrinį, kurio trukmė iki 5 min.
Papildomai po 0.10 Lt už kiekvieną minutę, kai įrašomo kūrinio trukmė viršija 5 min.

 

36. Foninė muzika įstaigose, įmonėse, organizacijose, naudojama darbo vietoje darbo metu

50 Lt per metus už kiekvieną darbuotojų grupę iki 25 žmonių.

 

 atgal