Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas
Apie LATGA-A
Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos kūrybinės sąjungos, atstovaujančios dideliam būriui profesionalių menininkų, ir atskiri įvairių kūrybinių sričių autoriai 1990 metais nusprendė įsteigti savarankišką, nevalstybinę Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą (LATGA-A). Autorių teisėmis pradėta rūpintis pagal civilizuotam pasauliui žinomas taisykles, nepamirštant, kad kūrinys prasideda nuo autoriaus, ir būtent jo valia lemia tolesnį kūrinio gyvenimą.

LATGA-A savo veiklą pagrindė sutartimis, kurias dėl savo teisių atstovavimo su LATGA-A pasirašė autoriai ir užsienio autoriams atstovaujančios analogiškos organizacijos.

Pradžia buvo sunki. Trūko ne tik įstatymų ir teisinių normų, bet ir patirties bei žinių. Viskas buvo nauja ne tik LATGA-A darbuotojams, bet ir patiems autoriams bei kūrinių naudotojams. Tuo sudėtingu laikotarpiu ilgamete patirtimi mielai dalijosi autorių teisių bendrijos iš Danijos, Švedijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Reikalingos paramos sulaukėme iš PHARE programos, St. Andersono fondo.

Džiugu, kad šiuo metu, betarpiškai dalyvaujant LATGA-Ai, sukurta ir pirmus žingsnius žengia autorių teisių apsaugos sistema. Lietuvos respublika prisijungė prie Berno, Romos, Ženevos konvencijų, priimti reikalingi įstatymai, Kultūros ministerijoje veikia atskiras autorių teisių apsaugos skyrius, kuris sprendžia ir koordinuoja autorių teisių klausimus Valstybės lygyje. Kovoje su "piratavimu" žymią paramą teikia policija ir prokuratūra.
Struktūra
LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS AGENTŪRA LATGA-A
įkurta 1990 m.
Adresas: Basanavičiaus 4 / Vingrių 6, LT-2600 Vilnius
AUTORIAI KŪRYBINĖS SĄJUNGOS
AUTORIŲ ĮGALIOTŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS (KONFERENCIJA)
LATGA-A TARYBA
GENERALINIS DIREKTORIUS
el. paštas LATGA-A@post.omnitel.net
tel. 65 16 00, faksas  65 13 77
SKYRIAI
FINANSŲ
el. paštas buhalterija@latga.lt
tel. 65 14 85
JURIDINIS
el. paštas gerda@latga.lt
tel. 65 15 76
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ
el. paštas LATGA-A@post.omnitel.net
tel. 65 16 00
DIREKCIJOS
MUZIKOS
KŪRINIŲ

el. paštas veronika@latga.lt
tel. 65 15 90
DRAMOS KŪRINIŲ
el. paštas irena@latga.lt
tel. 65 11 69
VIZUALINIŲ
MENŲ

el. paštas gabriele@latga.lt
tel. 65 13 57

LATGA-A/n©b
ĮRAŠŲ

el. paštas igg@post.omnitel.net
tel. 65 14 29
KŪRINIŲ REPROGRAFIJOS IR PANAUDOS
el. paštas gabriele@latga.lt
tel. 65 13 57
PADALINIAI
LICENCIJAVIMO
el. paštas arvydas@latga.lt
egle@latga.lt
tel. 65 15 80
DOKUMENTACIJOS
Sutartys su autoriais
Kūrinių registravimas
el. paštas ruta@latga.lt
tel. 65 13 41
PASKIRSTYMO
Radijas
el. paštas rita@latga.lt
Televizija
el. paštas dalia@latga.lt
tel. 65 15 90