Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

PAŽINTIS SU LATGA-A


1. Kas yra LATGA-A?
Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą LATGA-A 1990 m. įkūrė Lietuvos kūrybinės sąjungos ir autoriai. LATGA-A tikslas - ginti autorių teisių turėtojų teises, pavedimo sutartimi perduotas agentūrai, užtikrinti platesnį bei naudingesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą. LATGA-A yra nevalstybinė ne pelno organizacija.

2. Kas yra LATGA-A Taryba?
Tai aukščiausias LATGA-A valdymo organas, kurio nariai yra agentūrą įkūrusių kūrybinių sąjungų ir autorių atstovai. Kas ketveri metai jie gali būti perrenkami autorių įgaliotųjų atstovų konferencijoje. Tarybai vadovauja Prezidentas.

3. Kas gali būti LATGA-A nariais?
LATGA-A nariais gali būti muzikos, dramos, literatūros, audiovizualinių kūrinių ir vizualinio meno kūrinių autoriai bei muzikos kūrinių leidėjai. LATGA-A nariu tampama, pasirašius teisių pavedimo sutartį.

4. Ar LATGA-A nariui reikia mokėti nario mokestį?
LATGA-A nariams nereikia mokėti nei stojamojo, nei nario mokesčio.

5. Kokia yra LATGA-A struktūra?
LATGA-A dirba finansų, juridinis ir tarptautinių ryšių skyriai bei penkios savarankiškos direkcijos: Muzikos kūrinių, Dramos ir muzikinių-dramos kūrinių, Vizualinių menų, LATGA-A/n©b įrašų ir Kūrinių reprografijos ir panaudos. LATGA-A vadovauja Generalinis direktorius. Plačiau apie tai...

6. Kas finansuoja LATGA-A veiklą?
LATGA-A valdymo išlaidos padengiamos komisiniais atskaitymais nuo surinkto autorinio atlyginimo. Komisinių atskaitymų dydį nustato LATGA-A taryba.

7. Kokioms autorinėms teisėms atstovauja LATGA-A Muzikos kūrinių direkcija?
Direkcija atstovauja autoriaus teisei leisti viešai atlikti muzikos kūrinį. Bet koks kūrinio panaudojimas ("gyva" muzika, radijo ir TV transliacijos, garso ar vaizdo įrašų panaudojimas) ne asmeniniams poreikiams ir neapibrėžtam klausytojų ratui yra viešas ir už jį autoriui turi būti atlyginta. Plačiau apie tai...

8. Kokia Dramos ir muzikinių-dramos kūrinių direkcijos veikla?
Direkcija atstovauja Lietuvos teatro autorių-originalių pjesių, inscenizacijų autorių, vertėjų, kompozitorių, kuriančių muziką spektakliams, choreografų teisėms, kai jų kūriniai statomi scenose. Plačiau apie tai...

9. Kieno ir kokioms teisėms atstovauja LATGA-A Vizualinių menų direkcija?
Tapybos, grafikos, skulpūros, architektūros, taikomosios-dekoratyvinės dailės, dizaino, iliustracijų, piešinių, eskizų ir fotografijos kūrinių autorių turtinėms ir neturtinėms teisėms. Šių teisių atstovavimo sąlygos numatomos LATGA-A narystės sutartyje. Plačiau apie tai...

10. Kieno ir kokioms teisėms atstovauja LATGA-A Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija?
LATGA-A Kūrinių reprografijos ir knygų panaudos direkcija, pagal Valstybės nustatytą tvarką ir kainynus, surinks, kontroliuos ir paskirstys, bei išmokės atlyginimus autoriams ir leidėjams už jų kūrinių ir leidinių atgaminimą reprografijos (fotokopijavimo ir kt.) būdu, paskirstys Vyriausybės skirtą pinigų sumą knygų autoriams (rašytojams, iliustratoriams) už knygų panaudą bibliotekose. Plačiau apie tai...

11. Kam reikalinga LATGA-A/n©b įrašo direkcija?
LATGA-A/n©b įrašo direkcija yra jungtis tarp muzikos kūrinio autorių ir įrašų gamintojų, veikianti tam, kad autorinės teisės turėtojas gautų atlyginimą, o gamintojas galėtų įrašyti įstatymo ginamą kūrinį. Plačiau apie tai...

12. Kaip LATGA-A įgyvendina autorių teises?
LATGA-A, laikydamasi savo įstatų ir su autoriais sudarytų sutarčių bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 58 str., atlieka šias funkcijas:
1) suteikia naudotojams licencijas panaudoti kūrinius;
2) renka ir išieško autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą pagal suteiktas licencijas;
3) paskirsto ir išmoka surinktą autorinį atlyginimą jos atstovaujamiems autorių teisių subjektams;
4) be atskiro įgaliojimo gina jos atstovaujamų autorių teises teisme ir kitose institucijose;
5) atlieka kitas funkcijas, vadovaudamasi sutartimis dėl autorių teisių perdavimo.
Pagal pasirašytas dvišales sutartis su užsienio autoriams atstovaujančiomis organizacijomis, įgyvendina užsienio autorių teises Lietuvos Respublikoje, o tos organizacijos atstovauja LATGA-A narių teisėms savo šalyse.

13. Su kuo LATGA-A sudaro sutartis dėl kūrinių panaudojimo?
LATGA-A sudaro sutartis su televizijos ir radijo stotimis, su koncertų, diskotekų ir kitų šokių vakarų, pramoginių ir sporto renginių, dainų švenčių, festivalių, šokių ir mados konkursų, šokių, aerobikos ir gimnastikos kursų, mugių ir parodų organizatoriais, restoranais, kavinėmis, barais, viešbučiais, poilsio namais, parduotuvėmis, transporto ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis, kinoteatrais, cirkais, dramos ir muzikiniais teatrais, periodinių leidinių redakcijomis, leidyklomis, muzikos įrašų gamintojais.

14. Kas nustato mokėjimų už kūrinių panaudojimą dydį?
Autorinio atlyginimo už kūrinių panaudojimą normas nustato LATGA-A Taryba kartu su Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

15. Kaip paskirstomas surinktas autorinis atlyginimas?
Autorinis atlyginimas paskirstomas pagal kūrinių viešo atlikimo programas, kurias į LATGA-A pristato televizijos ir radijo stotys, koncertų organizatoriai, teatrai. Autorinis atlyginimas vizualinių menų autoriams priklauso nuo leidinio, kuriame buvo publikuota reprodukcija, tiražo, kainos ir reprodukcijos dydžio.
Autorinio atlyginimo paskirstymo taisyklės paruoštos pagal CISAC rekomendacijas ir patvirtintos LATGA-A Taryboje.

16. Kas tai yra CISAC?
CISAC yra tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija, šiuo metu vienijanti 195 bendrijas iš 102 pasaulio šalių. LATGA-A yra tikroji CISAC narė nuo 1992 m. Tik narystės CISAC organizacijoje dėka LATGA-A gali pasirašyti sutartis su užsienio autorių teisių apsaugos bendrijomis.

17. Kur ieškoti LATGA-A?
LATGA-A adresas:
Basanavičiaus 4 / Vingrių 6,
2600 Vilnius
Tel. 65 16 00
Faks. 6513 77
El. paštas LATGA-A@post.omnitel.net