Titulinis puslapis
LATGA-A istorija ir struktūra
Skyriai:
Juridinis skyrius
Finansų skyrius
Tarptautinių ryšių skyrius
Direkcijos:
Muzikos kūrinių direkcija
Dramos ir muzikinių dramos kūrinių direkcija
Vizualinių menų direkcija
LATGA-A/ncb įrašų direkcija
Kūrinių reprografijos ir panaudos direkcija
Informacija:
Teisės normos
Atsakymai į Jūsų klausimus
Partneriai pasaulyje
Santrauka angliškai
Paštas: Elektroninis paštas

PATVIRTINTA:
LATGA-A Tarybos
2001 11 16 d. Protokolo nr. 6

PRITARTA
Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos kolegijos 2002 m. sausio 23 d.
nutarimu Nr.1.

AUTORINIO ATLYGINIMO TARIFAI UŽ DRAMOS IR MUZIKINIŲ DRAMOS KŪRINIŲ VIEŠĄ ATLlKIMĄ

Autorinis atlyginimas už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą skaičiuojamas nuo teatro pajamų, gautų pardavus bilietus, arba trupės kontrakto sumos, taikant šiuos autorinio atlyginimo tarifus:

1. Originalus dramos kūrinys

 

10% kūrinio autoriui.

2. Inscenizacija, adaptacija:

2.1. autorių teisės nesaugomo kūrinio

5% inscenizacijos, adaptacijos autoriui;

2.2. autorių teisės nesaugomo kūrinio, panaudojant saugomą vertimą

4% vertimo autoriui,
4% inscenizacijos, adaptacijos autoriui;

2.3. autorių teisės saugomo kūrinio

6% kūrinio autoriui,
4% inscenizacijos, adaptacijos autoriui;

2.4. autorių teisės saugomo kūrinio, panaudojant vertimą

6% kūrinio autoriui,
2% vertimo autoriui,
2% inscenizacijos, adaptacijos autoriui.

Pastaba. Jeigu kūrinys inscenizuojamas ar adaptuojamas, pasitelkiant ne meninį žodį, bet plastinį judesį, inscenizacijos ar adaptacijos autoriumi yra choreografas arba kitas plastinio judesio autorius. Autorinis atlyginimas autoriui tokiu atveju skaičiuojamas, taikant atitinkamus autorinio atlyginimo tarifus už kūrinio inscenizaciją ar adaptaciją, numatytus 2.1 ir 2.3 punktuose.

 

3. Verstinis dramos kūrinys:

3.1. autorių teisės nesaugomo neeiliuoto dramos kūrinio vertimas:

3.1.1. autorių teisės nesaugomo neeiliuoto dramos kūrinio vertimas iš originalo

6% kūrinio vertimo autoriui;

3.1.2. autorių teisės nesaugomo neeiliuoto dramos kūrinio vertimas, panaudojant tarpinį vertimą

5% kūrinio vertimo autoriui,
1% tarpinio vertimo autoriui;

3.2. autorių teisės nesaugomo eiliuoto dramos kūrinio vertimas:

3.2.1. autorių teisės nesaugomo eiliuoto dramos kūrinio vertimas iš originalo

7% kūrinio vertimo autoriui;

3.2.2. autorių teisės nesaugomo eiliuoto dramos kūrinio vertimas, panaudojant tarpinį vertimą

6% kūrinio vertimo autoriui,
1% tarpinio vertimo autoriui;

3.3. Autorių teisės saugomo (neeiliuoto ir eiliuoto) dramos kūrinio vertimas:

3.3.1. autorių teisės saugomo (neeiliuoto ir eiliuoto) dramos kūrinio vertimas iš originalo

6% kūrinio autoriui,
4% vertimo autoriui;

3.3.2. autorių teisės saugomo (neeiliuoto ir eiliuoto) dramos kūrinio vertimas, panaudojant tarpinį vertimą

6% kūrinio autoriui,
3.5% vertimo autoriui,
0.5% tarpinio vertimo autoriui.

 

4. Opera:

4.1. originali opera

8% kompozitoriui,
3% libreto autoriui;

4.2. opera, kurios libretas sukurtas kitų autorių kūrinių motyvais

8% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
1% kūrinio autoriui.

4.3. opera, kurios libretas išverstas:

4.3.1. opera, kurios libretas išverstas iš originalo

8% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
2% libreto vertimo autoriui;

4.3.2. opera, kurios libretas išverstas, panaudojant tarpinį vertimą

8% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
1,5% libreto vertimo autoriui,
0,5% libreto tarpinio vertimo autoriui;

4.3.3. opera, kuri atliekama originalo kalba, libreto vertimą rodant švieslentėje

8% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
0,5% libreto vertimo autoriui.

Pastaba. Taikant autorinio atlyginimo tarifus, numatytus 4.1 ir 4.2 punktuose, operos kompozitoriui ir libreto autoriui tenkanti autorinio atlyginimo dalis gali būti nustatyta jų susitarimu, neviršijant kiekviename iš šių punktų numatytų autorinio atlyginimo tarifų bendros sumos, išreikštos procentais.

 

5. Baletas:

5.1. originalus baletas

5% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
5% choreografui;

5.2. baletas, kurio libretas sukurtas kitų autorių kūrinių motyvais

5% kompozitoriui,
1% libreto autoriui,
1% kūrinio autoriui,
5% choreografui.

 

6. Operetė, muzikinė komedija, miuziklas:

6.1. operetė, muzikinė komedija, miuziklas, kurių libretai originalūs

5% kompozitoriui,
4% libreto autoriui,
1% choreografui;

6.2. operetė, muzikinė komedija, miuziklas, kurių libretai sukurti kitų autorių kūrinių motyvais

5% kompozitoriui,
3% libreto autoriui,
1% kūrinio autoriui,
1% choreografui;

6.3. operetė, muzikinė komedija, miuziklas, kurių libretai išversti:

6.3.1. operetė, muzikinė komedija, miuziklas, kurių libretai išversti iš originalo

4% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
4 % vertimo autoriui,
2% choreografui;

6.3.2. operetė, muzikinė komedija, miuziklas, kurių libretai išversti, panaudojant tarpinį vertimą

4% kompozitoriui,
2% libreto autoriui,
3% vertimo autoriui,
1% tarpinio vertimo autoriui,
2% choreografui.

Pastaba. Taikant autorinio atlyginimo tarifus, numatytus 6.1 ir 6.2 punktuose, operetės, muzikinės komedijos ar miuziklo kompozitoriui ir libreto autoriui tenkanti autorinio atlyginimo dalis gali būti nustatyta jų susitarimu, neviršijant kiekviename iš šių punktų numatytų autorinio atlyginimo tarifų bendros sumos, išreikštos procentais.

 

7. Pantomimos kūrinys

4% pantomimos autoriui.

 

8. Muzika dramos ir pantomimos spektakliams

0,1% už 1 min. muzikos, bet ne daugiau 4 %.

Pastaba. Skaičiuojant autorinį atlyginimą už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą mėgėjų teatruose, visi autorinio atlyginimo tarifai mažinami 50 procentų.

 

atgal