(LT) - [biografija] - [country] - [folk] - [jazz] - [akad] - [naujienos] - [muzika] - (EN)

BIOGRAFIJA

ALGIRDAS KLOVA gimė 1958.10.26. Kaune
Tėvas - žinomas dailininkas - mozaikininkas Boleslovas Klova (1927-1986).
Mama - provizorė Violeta-Genovaitė Klovienė (1935).
Sesuo - Aura Klovaitė-Berezinienė - pianistė.
Žmona - Jūratė Miškinytė-Klovienė (sceninis pseudonimas - Jūnė).
Algirdas Klova Baltijos jūroje

1965-1973 m. Algirdas mokėsi Kauno J.Naujalio meno mokykloje.
1973-1978 m. mokėsi ir baigė J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos kompozicijos klasę.
1978-1983 m. A.Klova kompozicijos studijas tęsė ( ir baigė) Lietuvos TSR Valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos akademija) kompozicijos katedroje pas prof. J.Juzeliūną. Studijų metais susidomėjo folkloru ir dalyvaudavo įvairiose folklorinėse ekspedicijose.
1984 m. įstojo į Lietuvos Kompozitorių Sąjungos jaunimo sekciją, o 1986 - siais tapo sąjungos nariu.
1980 m. įkūrė II-ją Lietuvoje country muzikos grupę "KIKILIS" ir jai vadovavo iki 1985-jų metų.
1983 m. ,baigęs akademiją, gavo paskyrimą dirbti Lietuvos Valstybiniame TVR komitete garso režisieriumi. Kur dirbo iki 1991-jų.
1984-1988 m. vadovavo Vilniaus Universiteto folkloro ansamblio "RATILIO" instrumentinei grupei.
1988 m. įkūrė jaunimo folkloro ansamblį "VYDRAGA" ir su juo labai daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1996 - šiais ansamblis buvo performuotas į penkių žmonių instrumentinio folkloro grupę "VYDRAGA" ir gyvuoja iki šiol. 
1990-1995 A.Klova dirbo Lietuvos Muzikų Draugijos laikraščio "Muzikos Barai" korespondentu. Šiame ir kituose laikraščiuose yra publikavęs virš 100 straipsnių apie visų žanrų muziką, rašo enciklopedijoms, kitiems leidiniams,sudarė ir Lietuvos Muzikų draugijoje išleido lietuvių folkloro rinkinius . Su firma "Bonifa" pradėjo leisti garso kasečių seriją "Lietuvos folkloro ansambliai", kurį laiką dėstė Vilniaus konservatorijos folkloro skyriuje ir Muzikos Akademijos Teatro meno fakultete.

Algirdas Klova scenoje

Nuo 1991m. drauge su Lietuvos Liaudies Kultūros centro darbuotoju A.Luniu organizuoja tarptautinius instrumentinio folkloro festivalius "GRIEŽYNĖ" Vilniuje, dirba menedžerio darbą įvairioms Lietuvos ir užsienio grupėms.
1991-1994 m. Algirdas Klova dirbo radiofono "Vilniaus Varpas" muzikos redaktoriumi ir laidų vedėju, o nuo 1994 veda laidą "Country Saloon" radijo stotyje "Laisvoji Banga". 
Nuo 1994m. A.Klova organizuoja Lietuvos country muzikantų Suvažiavimus, o 1995 m. įkūrus Lietuvos Country Muzikantų asociaciją, tampa jos viceprezidentu, o 1996-1999 - prezidentu.
1995; 1997 m. prodiusavo "Visagino Country" festivalius.
1996 m. sukūrė TV laida "Country Saloon".
Nuo 1996 m. Skaito paskaitas country muzikos ir folkloro tematika, dalyvauja muzikologų ir filosofų konferencijose, daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.
Nuo 2000 m. vasario mėnesio Vilniaus mokytojų namuose drauge su žmona vadovauja Algirdo Klovos svetainei "Vaikeliams ir jų tėveliams."
2000 m. paruošė spaudai dvi autorines knygas "JAV fidlerių melodijos" ir JAV vaikų dainos", autorinį dainų albumą Jūnei "Mintys smėlyje", solinį country ir bluegrass albumą, bendradarbiauja žurnale "Laiko balsas".

   

RINKTINĖ DISKOGRAFIJA


AUTORINIAI ALBUMAI:
 

COUNTRY BLUES SESSION BAND
200
2 savilaida

SKIRMANTAS SASNAUSKAS / ALGIRDAS KLOVA Laumių sakmės
1994/2002 Juosta

ALGIRDAS KLOVA Wanted
2001 Pūkas

JŪNĖ Mintys smėlyje
2000 Pūkas

VYDRAGA Dešimtmečiui
1998 ???

VYDRAGA ???
??? ???

ALGIRDAS KLOVA Vakar vakare
1996 EuroStar MC

KIKILIS Prisipažinimas
1995 BMK MC

RINKTINIAI ALBUMAI:
 

KALĖDIENĖ
??? Muzikos partija

COUNTRY MUZIKA LIETUVOJE
??? ???

LCMA Pristato
1998 Garsų pasaulis MC
 

(LT) - [biografija] - [country] - [folk] - [jazz] - [akad] - [naujienos] - [muzika] - (EN)

e-mail: klova@takas.lt