(LT) - [biografija] - [country] - [folk] - [jazz] - [akad] - [naujienos] - [muzika] - (EN)

AKADEMINĖ MUZIKA

Algirdo Klovos kūryba labai įvairialypė, tačiau svarbesni bruožai, vienijantys visą kūrybą - melodingumas, improvizaciškumas, gausus folklorinių elementų panaudojimas. 1984-1990 metais parašytuose kūriniuose kompozitorius pasuko minimalizavimo kryptimi (styginių kvartetas "Viltis", "Atspindys ežere saulei tekant 6val. ryto", kvartetas birbynėms, "Medžio kalbėjimai", "Ratelis" 4 instrumentams). 

Algirdas Klova parašė daug įvairių žanrų kūrinių. Tai kamerinė, vokalinė solinė ir chorinė, simfoninė muzika, muzika lietuvių liaudies instrumentams ir jų ansambliams, teatrui, kinui, radijo ir TV vaidinimams, filmams, laidoms, pramoginė muzika ir kūriniai vaikams. Nemaža dalis A. Klovos kūrinių įrašyta LRT fonduose, plokštelėse, kasetėse ir CD, spausdinta rinkiniuose ir autoriniuose leidiniuose. Svarbesni muzikos kūrinių leidiniai: ciklas chorui "Biržų krašto meilės dainos"(1991), Ciklas fortepijonui "Šokių mokykla" (1991), "Šešios panos čiudriai šoka"- mažiesiems muzikantams, ciklai vaikų balsams ir autentiškiems lietuvių liaudies instrumentams "Kalėdų dainos", "Velykų dainos" (1992). Dainų vaikams rinkinys " Vasaros paukštis "(1991). Giesmės "Marija, skaisčiausia Marija" (1992). Vokalinis ciklas "Ryto vandens spalva" (1995). Detaliau akademinė kūryba yra aprašyta Muzikos informacijos centro interneto svetainėje.

Algirdo Klovos muzika skamba Lietuvoje ir užsienyje. Jo autoriniai koncertai Kaune ir Vilniuje surengti 1984; 1989; 1992; 1996 metais, Varėnoje 2000, Rygoje (Latvija) 1989, Gotlando saloje ir Stokholme (Švedija) 1998.

Algirdas Klova prie fortepjono
Už kūrinius A.Klova apdovanotas:
- I teatro (už muziką spektakliui pagal F.Vijono poeziją, 1986)
- I choreografijos (už muziką šokiui " Rolenderis, 1987)
- J.Švedo I (už pjesę liaudies instrumentų orkestrui "Suartėti ir vėl išsiskirti", 1988)
- S.Šimkaus II (už ciklą mišriam chorui "Biržų krašto meilės dainos", 1988; už ciklą mišriam chorui "Trys giesmės Marijai", 1992)
- chorų konkurso I (Australija už dainą vaikų chorui "Tėvynė", 1990)
- J.Naujalio bažnytinės muzikos konkurso III (už šv. Giesmes, 1994 )
- Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurso I (už "Sadauto kupole rože" mišriam chorui, 1998)
- Nordic Baltic Choir Festival, Composition Contest (Norvegijoje už ciklą mišriam chorui "Garden of Love", 2000) garbės diplomu
Algirdas Klova LTR garso įrašų studijoje
Svarbesni Algirdo Klovos kūriniai: 

Kamerinė muzika
Sonata-koncertas birbynei ir fonogramai (1983); Koncertas smuikui ir orkestrui (1983); "Įspūdžiai" - Kamerinė simfonija (kameriniam orkestrui (1984); "Viltis" - styginių kvartetas tėvo atminimui (1986-1998); "Šešiolika rugsėjo dienų" - ciklas fortepijonui. (1994);

Vokalinė muzika
"Toj žvaigždelė, rytmetėlė" - Mažoji kantata balsui I kameriniam ansambliui (1985-1998); "Ryto vandens spalva" - ciklas moteriškam balsui ir fortepijonui (ž. Liudviko Jakimavičiaus), (1991);
Chorinė muzika
"Miškų žaidimai" - oratorija sopranui, kameriniam chorui, senosios muzikos instrumentų ansambliui ir šokėjams (1987); "Biržų krašto meilės dainos" (ž. iš Janonių rinkinių) mišriam chorui (1990); "Trys giesmės Marijai" - mišriam chorui (1989-92); "Sadauto kupole rože" - mišriam chorui (1993); "The Garden of Love" - ciklas mišriam chorui (ž.Viljamo Bleiko) (1999);
Muzika vaikams
"Kalėdų dainos" (1988), "Joninių dainos" (1989), "Velykų dainos" (1989), "Liūdno rudens dainos" (vėlinių dainos) (1999) vaikų balsams ir autentiškiems lietuvių liaudies instrumentams bei "Skaičiuotės" vaikų chorui (1995) (visų žodžiai - liaudies).

(LT) - [biografija] - [country] - [folk] - [jazz] - [akad] - [naujienos] - [muzika] - (EN)

e-mail: klova@takas.lt