Atvertę šį tinklalapį Jūs įsipareigojote (įsigaliojus atatinkamoms LR Įstatymų pataisoms ir poįstatyminiams actams) atiduoti pareiškėjui savo pypkę, žirgą ir pusę karalystės.