14 lutego - w 20 rocznicę śmierci Józefa Aleksandrowicza Jazepa Najdziuka w Inowrocławiu odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej życie i dzieło tego wybitnego działacza narodowego.

Józef Aleksandrowicz, zasłużony dla Kujaw wydawca, autor kilkunastu publikacji regionalnych i twórca potęgi inowrocławskiego przemysłu poligraficznego, choć pochodził z Białorusi, czuł się Polakiem.

- Kiedy Niemcy poniosły klęskę, wracał do swoich, do Wilna. Przejeżdżał pociągiem przez Inowrocław. Kiedy pociąg zatrzymał się na dłużej, wysiadł do miasta i tu na "Królówce" spotkał swojego ziomka, który pracował już w drukarni. Powiedział, że wraca do swoich. "Czyś ty zdurniał, Twoja żona rozstrzelona, Twoje dzieci na Sybir wywiezione, nie masz po co wracać, jak wrócisz - spotka Cię to samo". I tak został wybitnym obywatelem Inowrocławia - opowiada Piotr Milchert, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Tablicy Upamiętniającej Józefa Aleksandrowicza.

Całe swe dalsze życie Józef Najdziuk, już pod zmienionym nazwiskiem, poświęcił Inowrocławiowi. Poprzez swoją ciężką pracę przyczynił się do rozwoju kulturalnego i przemysłowego miasta. W sobotę 14 lutego 2004 r. o godz. 10.00 na ścianie drukarni "Pozkal" przy ul. Cegielnej uroczyście odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Aleksandrowiczowi.

- Piękna tablica została erygowana na gmachu drukarni, której budowę prowadził Józef Aleksandrowicz. Na tej tablicy jest umieszczona inskrypcja w dwóch językach - polskim i białoruskim. Ma to być w pewnym sensie przyczynkiem do pojednania Polaków i Białorusinów - zwraca uwagę Piotr Milchert.

W sobotnich uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy, prócz przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, licznego grona drukarzy, przyjaciół i rodziny działacza, wziął udział Konsul Republiki Białoruskiej. Wcześniej, bo o godz. 8.00 w kościele pw. Św. Józefa odbyła się msza święta w intencji zmarłego 20 lat temu Najdziuka. Również w godzinach rannych złożono kwiaty na grobie śp. Józefa Najdziuka, na cmentarzu przy ul. Libelta.

Przed południem w inowrocławskiej Galerii Miejskiej otwarto wystawę pamiątkową, rozpoczęła się także sesja popularno-naukowa pn. "Józef Aleksandrowicz - Jazep Najdziuk (1909-1984). Osoba i dzieło." (MP)

http://www.ino-online.pl/print.php?wiadomosc=1429&nr=1