Konkursas „Euro Rock Vilnius 2004“

NUOSTATAI

Vilnius, 2004 m. kovo 21 d.

 

1. Bendra informacija
1.1. Konkursas „EuroRock Vilnius 2004“, toliau vadinamas Konkursu, yra jaunų muzikos grupių atranka į tarptautinį „EuroRock“ seminarą Duisburge, Vokietijoje.
1.2. Konkursą organizuoja viešoji įstaiga “Muzikos zona”, toliau vadinama Organizatoriumi.
1.3. Konkurso vieta – muzikos klubas “Jazz Club”, Vilniaus g. 22, Vilnius; laikas – 2004 metų balandžio – gegužės mėnesiai.
1.4. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus ir Vilniaus apskrities muzikos grupės, kurių narių amžius yra nuo 16 iki 26 metų. Dalyviai negali būti sudarę sutarčių su muzikos verslo įmonėmis ir vienas narys negali būti dalyvavęs ankstesniuose „EuroRock“ seminaruose.

2. Konkurso tvarka

2.1. Konkursas vyks trimis etapais – registracija ir pradinė įrašų atranka, konkurso koncertai ir finalas.
2.2. Pageidaujantys Konkurse dalyvauti kolektyvai turi užsiregistruoti muzikos klube “Jazz Club”, Vilniaus g. 22 iki 2004 m. balandžio 1 d. Registruojantis grupės privalo pateikti 3 dainų demonstracinius arba koncertinius įrašus kompaktinėje plokštelėje (2vnt.) ir užpildyti Konkurso paraišką (2vnt.)
[doc] [pdf].
2.3. Pagal paraiškas ir įrašus yra atrenkami iki 16 Konkurso dalyvių ir nustatoma jų pasirodymo eilė. Visi pateikę paraiškas kolektyvai apie sprendimą informuojami raštu iki 2004 m. balandžio 8 d.
2.4. Konkurso koncertai vyks 2004 m. balandžio 15, 22, 29 ir gegužės 6 d.
2.5. Konkurso finalas vyks 2004 m. gegužės 8 dieną.


3. Vertinimas

3.1. Konkurso dalyvius atrenka ir vertina Organizatorius sudaryta Konkurso vertinimo komisija, toliau vadinama Komisija.
3.2. Atranka vykdoma Komisijos posėdyje paprastu balsavimu.
3.3. Konkurso pasirodymus kiekvienas Komisijos narys vertina nuo 0 iki 10 balų, atsižvelgdamas į originalaus repertuaro kokybę (nuo 0 iki 3 balų, t.y. svetimus kūrinius atliekantys kolektyvai įvertinami 0 balų), atlikimo meistriškumą (nuo 0 iki 5 balų) ir įvaizdį (nuo 0 iki 2 balų). Bendri įvertinimai yra vidurkinami ir skelbiami kiekvieno Konkurso koncerto pabaigoje.
3.4. Keturios daugiausiai balų surinkusios grupės įgauna teisę dalyvauti finale, kur Konkurso nugalėtojas yra skelbiamas Komisijos nuosprendžiu.
3.5. Komisija turi teisę diskvalifikuoti grupę, jeigu pastaroji nesilaikė Nuostatų reikalavimų.
3.6. Visi sprendimai, priimti vadovaujantis minėta tvarka, yra galutiniai.


4
.  Organizatoriaus įsipareigojimai
4.1. Surinkti autoritetingą Komisiją ir užtikrinti jos darbą.
4.2. Sudaryti dalyviams technines sąlygas pristatyti programas.
4.3. Rūpintis grupės nugalėtojos kelione į „EuroRock“ seminarą Duisburge. Surinkti ir įteikti kitus prizus.

5.  Dalyvių įsipareigojimai
5.1. Laikytis Konkurso nuostatų ir viešosios etikos normų.
5.2. Prieš pasirodymus nevartoti alkoholio (įskaitant ir alų) ir kvaišalų.
5.3. Neviršyti pasirodymams skirto laiko.
5.4. Tausoti Konkurso inventorių, o jį sugadinus, atlyginti padarytą žalą.