Konkursas „Euro Rock Vilnius 2005“

NUOSTATAI

Vilnius, 2005 m. vasario 28 d.

 

1.      Bendra informacija

 

1.1.            Konkursas „Euro Rock Vilnius 2005“, toliau vadinamas Konkursu, yra jaunų muzikos grupių atranka į tarptautinį „Euro Rock“ seminarą Duisburge, Vokietijoje.

1.2.            Konkursą organizuoja viešoji įstaiga „Muzikos zona”, toliau vadinama Organizatoriumi.

1.3.            Konkurso antrosios vietos nugalėtojams suteikiama teisė atstovauti Lietuvai, Gdanske vyksiančiame koncerte „Colors of Europe“, skirtame „EURO<26 Lenkija“ 10-ojo gimtadienio šventei.

1.4.            Konkurso vieta – muzikos klubas „Intro”, Maironio g. 3, Vilnius.

1.5.            Konkurso laikas – 2005 metų kovo mėnuo.

1.6.            Konkurse gali dalyvauti muzikos grupės, kurių narių amžius yra nuo 16 iki 26 metų. Dalyviai negali būti sudarę sutarčių su muzikos verslo įmonėmis, grupės nariai negali būti dalyvavę ankstesniuose „Euro Rock“ seminaruose.

 

2.      Konkurso tvarka

 

2.1.            Konkursas vyks trimis etapais – registracija ir pradinė įrašų atranka, konkurso koncertai ir finalas.

2.2.            Pageidaujantys Konkurse dalyvauti kolektyvai turi užsiregistruoti muzikos klube „Tango arena”, J.Jasinskio g. 14 iki 2005 m. vasario 21 d. Registruojantis grupės privalo pateikti 3 dainų demonstracinius arba koncertinius įrašus kompaktinėje plokštelėje (2vnt.) ir užpildyti Konkurso paraišką (2vnt.).

2.3.            Pagal paraiškas ir įrašus yra atrenkami iki 12 Konkurso dalyvių ir nustatoma jų pasirodymo eilė. Visi pateikę paraiškas kolektyvai apie sprendimą informuojami raštu iki 2005 m. vasario 28 d.

2.4.            Konkurso koncertai vyks 2005 m. kovo 3, 10, 17 ir 24 dienomis.

2.5.            Konkurso finalas vyks 2005 m. kovo 26 dieną.

 

3.      Vertinimas

 

3.1.            Konkurso dalyvius atrenka ir vertina Organizatorius sudaryta Konkurso vertinimo komisija, toliau vadinama Komisija.

3.2.            Atranka vykdoma Komisijos posėdyje paprastu balsavimu.

3.3.            Konkurso pasirodymus kiekvienas Komisijos narys vertina nuo 0 iki 10 balų, atsižvelgdamas į originalaus repertuaro kokybę (nuo 0 iki 4 balų, t.y. svetimus kūrinius atliekantys kolektyvai įvertinami 0 balų), atlikimo meistriškumą (nuo 0 iki 4 balų) ir įvaizdį (nuo 0 iki 2 balų). Bendri įvertinimai yra vidurkinami ir skelbiami kiekvieno Konkurso koncerto pabaigoje.

3.4.            Keturios daugiausiai balų surinkusios grupės įgauna teisę dalyvauti finale, kur Konkurso nugalėtojas yra skelbiamas Komisijos nuosprendžiu.

3.5.            Komisija turi teisę diskvalifikuoti grupę, jeigu pastaroji nesilaikė Nuostatų reikalavimų.

3.6.            Visi sprendimai, priimti vadovaujantis minėta tvarka, yra galutiniai.

 

4.        Organizatoriaus įsipareigojimai

 

4.1.            Surinkti autoritetingą Komisiją ir užtikrinti jos darbą.

4.2.            Sudaryti dalyviams technines sąlygas pristatyti programas.

4.3.            Rūpintis grupės nugalėtojos kelione į „Euro Rock“ seminarą Duisburge. Surinkti ir įteikti kitus prizus.

 

5.        Dalyvių įsipareigojimai

 

5.1.            Laikytis Konkurso nuostatų ir viešosios etikos normų.

5.2.            Prieš pasirodymus nevartoti alkoholio (įskaitant ir alų) ir kvaišalų.

5.3.            Neviršyti pasirodymams skirto laiko.

5.4.            Tausoti Konkurso inventorių, o jį sugadinus, atlyginti padarytą žalą.