SVARA - Šiaurės Indijos klasikinės muzikos ansamblis, vienintelis kolektyvas Lietuvoje, grojantis šioje klasikinėje indiškos muzikos tradicijoje.
Svara

1983 Anatolijus Lomonosovas - ansamblio solistas, grojantis sitaru, pirmą kartą koncertavo kartu su Rygos klasikinės indiškos muzikos ansambliu Vilniaus Meno darbuotojų rūmuose. A. Lomonosovas sukūrė savo ansamblį Vilniuje kartu su R. Kamičaičiu (tabla) ir V. Zaikinu (tampūra), dalyvavo džiazroko ansamblių, vadovaujamų V. Belinovo ir V. Bakradzės, koncertuose, grojo Rygos ir Vilniaus džiazo festivaliuose, Maskvos Tautų draugystės rūmuose, Maskvos konservatorijoje.

1984 Pirmas oficialus solinis koncertas lapkritį Vilniaus Kompizitorių sąjungos namuose. Ansamblis tampa Lietuvos-Indijos draugystės draugijos nariu, todėl nuo 1985 gali koncertuoti nuo Vilniaus Grąžtų gamyklos - draugijos narės.

Svara su E.Velička

1986 A. Lomonosovas - muzikos autorius ar atlikėjas Vilniaus Jaunimo teatro spektakliuose, organizuoja koncertus su vokalistu iš Dakos Abdula Al Sidiku, grojo Maskvoje, Leningrade, Taline, Rygoje ir t.t. A. Lomonosovas tampa muzikinės komisijos nariu Maskvoje, kuri veikė prie TSRS-Indijos draugijos, lankė užsiėmimus Maskvos konservatorijoje, neeuropinės muzikos katedroje, vadovaujamoje prof. Dž. Michailovo. Birželį grojo Maskvoje koncerte, specialiai organizuotame žymiausiam sitaristui Ravi Šankarui. Ansamblyje pradeda groti tampūra J. Adlytė. A. Lomonosovas ima pamokas pas sitaristę A. Kulkarni, Kartik Kumaro mokinę Maskvoje.

1987 A. Lomonosovas dirba Indijos festivalyje TSRS, kuris trūko visus metus. Susitinka savo mokytoją Ustad Imrat Khaną, vieną žymiausių pasaulio meistrų (sitaras, surbaharas, Etava Gharana, savo vyresniojo brolio Ustad Vilajat Khano ir dėdės Ustad Vahid Khano mokinys). 3 mėnesių gastrolių metu (21 koncertas) A. Lomonosovas akomponavo jam, įskaitant Čaikovskio ir Kremliaus rūmų sales.
1988-1989 dalyvauja Maskvos konservatorijoje tarptautiniame muzikos kritikų simpoziume "Indijos klasikinė muzika"; muzikos atlikėjas ir bendraautorius A. Puipos filmui "Bilietas į Tadž Mahalą". Ansamblyje tabla pradeda groti V. Šapoka. Organizuojami koncertai Lietuvoje su Š. Sen Gupta (tabla) ir katchak stiliaus šokėja S. Ghoš. Muzikos-poezijos spektakliai su Šiaulių teatro aktore E. Leonavičiūte.

1990 V. Šapoka išvažiuoja tobulintis į Indiją pas savo mokytoją D.K. Čakraborti. Ansamblis dažnai koncertuoja su S. Ancupovu (sarodas) iš Rygos.

Svara scenoje

1991 A. Lomonosovas gauna AL Fondo stipendiją ir apie pusę metų tobulinasi Kalkutoje pas savo mokytoją Ustad Imrat Khaną. Kartu dalyvauja mokytojo ir jo sūnaus soliniuose koncertuose, televizijos programose, pats vienas groja solinius koncertus Gorky Sadan ir Ramakrishna Mission su D. Basak (tabla). Į ansamblį ateina V. Logvinovas (tabla), grojantis iki dabar. Ansamblis koncertuoja Kompozitorių sąjungoje kartu su rygiečiu R. Šankaro mokiniu A. Popovu (sitaras).

1992-1994 Pradedami pirmi duetai "Jugalbamdi" su sorodistu S. Ancupovu (Amjad Ali Khano mokinys) Rygoje, Reformatų bažnyčioje ir kt. Vyksta įrašai Rygos radijuje, Lietuvos radijuje ir Lietuvos televizijoje. Dalyvavimas ir muzika režisieriaus A. Maciulevičiaus filme apie Vilių Orvydą "Akmenoris". Akustinės muzikos festivalis Kaune "Naktinės spalvos".

1995 Išleista pirma audiokasetė "Indijos muzikoje" (A&E). Koncertai Rygoje su S. Ancupovu ir V. Muktupavels Reformatų bažnyčioje ir Vagnero salėje, Master Klass Rygos konservatorijoje su vienu geriausiu Indijos muzikantų Fazal Qareshi (tabla).

A.Lomonosovas su guru Ustad Imrat Khanu 1996 Išleidžiama antra audiokasetė "Svara - spindinti savaime/Indijos muzikoje 2" (BMK). Čia pirmą kartą įrašyta, kartu su klasikinėmis ragomis ir kompozicija, apjungianti lietuvišką folklorą su indiška klasika. Dž. Michailovo atminimui skirti koncertai Kaune ir Vilniuje su S. Ancupovu (Ryga). Ansamblyje pradeda groti E. Velička (smuikas). Tarptautinis folk festivalis ‘Griežynė’96" Vilniuje. Paranormalios muzikos festivalis "Sumirimas" Kaune.

1997 A. Lomonosovas gauna antrą AL Fondo stipendiją ir asmeninį Svami Lokešvarananda (Filosofijos institutas Kalkutoje) kvietimą pasitobulinti pas savo mokytoją Ustad Imrat Khaną. Dalyvavo 12-koje mokytojo koncertų ir TV laidose su tokiais meistrais kaip Anindo Chatterjee ir Kumar Bose (tabla), įvyko solinis koncertas su Shri Rudra Narayan Kalyani (tabla). Įrašai į Latvijos radijo fondą, LTV. Bendras koncertas Rygoje ir Vilniuje su šokėju Arnis Selindž. Orasmenų sintezės festivalis - 97 (Šiauliai). Įrašyta programa "Ta'lim" su folkloristu, kantristu Algirdu Klova. Grupė pakviesta bendradarbiauti su įrašų firma "Surija Sound" (Lenkija-Italija). Liepos pabaigoje "Svara" dalyvavo tarptautiniame folk festivalyje Krotoszyn-98 (Lenkija).

1998 Išleista trečia "Indijos muzikoje" serijos kasetė - "Ta'lim", kurioje grupei talkino žinomas folkloristas Eirimas Velička. 1998 pabaigoje A. Lomonosovas kartu su Vytauto Labučio trio paruošė originalią Indijos muzikos ir modalinio džiazo sintezės programą.

1999 Tarpatautiniame festivalyje "Naujasis Baltijos šokis '99" A. Lomonosovas pristatė projektą su Arkadijumi Gotesmanu (mušamieji) ir šokėju Arniu Silinčiu iš Latvijos. "Svara" koncertavo Azijos ir Ramiojo vandenyno tautų muziejuje Varšuvoje (Lenkija), Anatolijus Lomonosovas grojo duetu su vienu žymiausių pasaulyje tabla muzikantų Anindo Chaterjee Rygos filharmonijos Vagnerio salėje. "Svara" koncertavo drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Kauno ir Vilniaus filharmonijose. 

2000 Vokietijos kultūros atašė rezidencijoje įvyko naujos World Jazz Fusion programos "AnatoAli" premjera, įgyvendinta kartu su Arkadijumi Gotesmanu (mušamieji) ir Leonidu Šinkarenko (kontrabosas). 2000 spalio 18, talkinant Vitalijui Logvonovui (tabla), ši programa buvo pristatyta autorinio koncerto Vilniaus Rusų dramos teatre metu. Vitalijus Logvonovas 1999 rudenį tapo tablisto Anindo Chaterjee mokiniu.

2001 Anatolijus Lomonosovas ir Arkadijus Gotesmanas grojo prestižiniame Sergejaus Kuriochino atminimo festivalyje SKIF-5 Sankt Peterburge. Gegužės 14-19 "Svara" dalyvavo Tartu Vanamusika (senosios muzikos) festivalyje, kur atliko dvi programas - su E. Velička (smuikas, kanklės,vokalas) ir A. Triumpel (tabla) iš Rygos bei su Vasi Ahmed Khan (tabla) iš Indijos. Be to, Anatolijus Lomonosovas pritarė tampuru Indijos meistrams Mustafa Raza (vichitra vina) ir Vasi Ahmed Khan (tabla). 2001 liepos 7 "Svara" grojo kultiniame KurKliošo festivalyje Kurkliuose.
I
šleistas pirmas Svaros kompaktinis diskas "Journey To..." (KuKū Records) pristatantis grupės eksperimentus jungiant tradicinę Indijos muziką su Lietuvos folkloru ir modaliniu džiazu. Albumą padėjo įrašyti geriausi Lietuvos folko ir džiazo muzikantai - Eirimas Velička, A
lgirdas Klova, Vytautas Labutis, Leonidas Šinkarenko ir Gediminas Laurinavičius.

2002 "Svara" su L. Šinkarenko dalyvavo Holistinio meno festivalyje "Oras" Šiauliuose, vėliau ši programa pristatyta Vilniaus "Jazzklube".

2003 vasario mėnesį Svara koncertavo Varšuvos Hatha jogos akademijos "Sadhu Cafe". Gegužės mėnesį A. Lomonosovas grojo kartu su garsaus sarodisto, Ustado Imrato Khano sūnaus Wajahato Khano ansambliu Vilniaus filharmonijoje, festivalio "Alternatyva" programoje. Spalio mėnesį Vilniaus "Terminalo" klube "Svara" pristatė naują programą, parengtą drauge su grupės "Happyendless" DJumi.
Lapkričio mėnesį
A. Lomonosovas restauravo ir atliko garso korekcijas dviem albumams - "Vospoi, vospoi, zhavoronocek" (archyviniai Lietuvos sentikių dainų įrašai, leidėjas - Naujosios Vilnios laisvalaikio centras) bei Audriaus Povilaičio ir Veronikos Vitaitės 1969-1976 fortepijoninės muzikos įrašai (leidėjas - "Sutaras"). Straipsnis apie A. Lomonosovą įtrauktas į Lietuvos Muzikos enciklopedijos 2 tomą.

2004 Svara dalyvavo tarptautiniame festivalyje "Indiška naktis" Rygoje. Birželio 21 Rygos filharmonijoje koncertavo geriausi Baltijos šalių Indijos klasikinės muzikos atlikėjai bei žinomi muzikantai iš Indijos. Rugsejo 4 grupė prestatė naują programą džiazo, bliuzo ir world music festivalyje  "Jumbo" Vilniuje.

Anatolijus Lomonosovas


Svara is only group in Lithuania, which performs classical Indian music and uses authentic musical instruments made in India. The name Svara means sound or notes in Sanskrit.

Svara su Anindo Chatterjee RygojeAnatoli Lomonosov, founder of the group, plays sitar since 1981. In 1984 the group gave its first official concert in the House of Composers in Vilnius. In 1985 the group participated in a performance devoted to outstanding sitar player Ravi Shankar.In 1986 the group became a member of the Music Committee of the-then USSR-India society and actively participated in activities of Non-European music division at the Moscow Conservatoire, which was founded by famous professor J. K. Mikhailov. During India-USSR cultural festival which lasted one year, at the initiative of J.K. Mikhailov A. Lomonosov was invited to play with Ustad Imrat Khan, one of the most prominent world sitar players, and became his pupil. Lomonosov was granted scholarships by Open Society Fund and India, and in 1991 and 1997 took professional classes under guidance of Ustad Imrat Khan in Calcutta. During his stay in India he gave concerts with his teacher and performed by himself.

The group gave concerts in Russia, Latvia, Estonia and Poland. Its music is used in soundtracks of such movies as The Ticket to Taj Mahal by Lithuanian film-maker A. Puipa and The Stone Carver by A. Maciulevicius. The group records its music in the state radio and television, it also cooperates with the Lithuanian State Youth Theater.Svara su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru

Eirimas Velicka, folk music expert and author of music textbooks participates in concerts of Svara since 1995. Lomonosov also tried to make a synthesis of the Indian classics and Lithuanian folk music. In 1995, 1996 and 1998 Svara recorded tapes for its Indian Music series.

In the end of 1998 A. Lomonosov and saxofonist Vytautas Labutis jazz trio experimented with modal jazz and traditional Indian music fusion. The resulting program was recorded and broadcasted by the Lithuanian National radio. In the beginning of 1999 A. Lomonosov joined forces with famous jazzman percussionist Arkadi Gotesman and Latvian dancer Arnis Silinch. Their performance was presented in March during the International New Baltic Dance festival in Vilnius.

Other highlights of 1999 were Svara's concert at the Asia and Pacific Museum in Warshaw (Poland), duet with Anindo Chaterjee, one of the best world tabla players, at the Vagner Hall of Riga Philharmonics (Latvia) and performances in front of the Lithuanian National Symphonic orchestra in Vilnius and Kaunas Philharmonics. 

A new World Jazz Fusion project "AnatoAli" featuring Lithuanian jazz stars Arkadi Gotesman (drums) and Leonid Shinkarenko (double bass) was presented in the house of German cultural attache in Lithuania on the 5th of February 2000 and repeated with Vitalij Logvinov (tabla) on 18th of October 2000 during the concert in Vilnius Russian Theatre. Vitalij Logvinov since 1999 became a pupil of famous tabla player Anindo Chaterjee.

In 2001 there were many interesting events. Anatoli Lomonosov and Arkadi Gotesman took part in very prestigious Sergey Kuryokhin International Festival SKIF-5 in St. Petersburg. From 14th to 19th of May Svara participated Tartu Vanamusika (old music) Festival, where presented two original programs. The first one guested E. Velichka (violin, kankles,vocals) from Vilnius and A. Triumpel (tabla) from Riga, another featured Vasi Ahmed Khan (tabla) from India. Anatoli Lomonosov also played tampura with the Indian masters Mustafa Raza (vichitra vina) and Vasi Ahmed Khan (tabla). On 7th of July Svara performed at the KurKliosh Festival in Lithuhania.

In the end of the summer 2001 Svaros released their first CD "Journey To..." (KuKū Records). The album shows Svara experiments combining traditional Indian music with Lithuanian folklore and modern jazz. It features some of the most prominent Lithuanian folk and jazz musicians - Eirimas Velichka, Algirdas Klova, Vytautas Labutis, Leonid Shinkarenko and Gediminas Laurinavichius.

Svara and L. Shinkarenko played at the Holistic Art Festival Oras in Šiauliai in 2002. The same program later was presented at the Vilnius Jazz Club.


In February 2003 Svara played at the Warsaw Hatha Yoga Academy's Sadhu Cafe. In May
A. Lomonosov performed with the son of Ustad Imrat Khan, famous sarodist Wajahat Khan's ensemble during "Alternatyva" festival in Vilnius Philharmonic. "Svara" started to perform with electronic musicians - in October they played with "Happyendless" DJ at the Terminal Club in Vilnius.


A. Lomonosov has made complete sound restoration and mastering for two archive albums - "Vospoi, vospoi, zhavoronocek" (Lithuanian Orthodox songs released by Naujoji Vilnia culture center) and Audrius Povilaitis and Veronika Vitaitė 1969-1976 piano recordings for Sutaras. An article about A. Lomonosov was included in Lithuanian Music Encyclopedia vol.2.

On 21st of June 2004 Svara participated Indian classical music festival "Indian Night" in Riga Philharmonics Hall (Latvia). Svara performed with the musicians from Latvia, Estonia and India (Dr. Mustafa Raza-Vichitra Vina). On 4th of September Svara played a new program at the Jazz, Blues and World Music Festival Jumbo in Vilnius.

Anatoli Lomonosov


Svara sudėtis

Anatoli Lomonosov - sitar
Rytis Kamičaitis - tabla
Vitali Logvinov - tabla
Jurate Adlyte - tampura


Svara kasetės

Svara (Indijos muzikoje - 1) Spindinti savaime (Indijos muzikoje - 2) Ta'lim (Indijos muzikoje - 3)

Svara CD

Svara MP
3


mono
32
/56 kbps


stereo
128 kbps

 
 

Abhogi (13:27)
20013,1 MB12,3 MB

 
Anatoli Lomonosov sitar, Jūratė Adlytė tampura,
Rytis Kamičaitis tabla, Leonid Šinkarenko bass

Darbari
(12:18)
19952,8 MB11,2 MB

 
Anatoli Lomonosov sitar, Jūratė Adlytė tampura,
Vitali Logvinov tabla

Folk-3
(14:25)
19973,3 MB13,2 MB

 
Anatoli Lomonosov sitar, Jūratė Adlytė tampura,
Vitali Logvinov tabla, Eirimas Velička vocal, violin, kankles, Algirdas Klova mini santoor, violin, vocal

Together
(15:13)
19993,5 MB13,9 MB

 
Anatoli Lomonosov sitar, Leonid Šinkarenko bass guitar, Vytautas Labutis sax, Gediminas Laurinavičius drums

Anatoli Lomonosov & Anindo Chatterjee
(10:26)
199
94,2 MB

 

 
Anatoli Lomonosov sitar, Jūratė Adlytė tampura,
Anindo Chatterjee tabla
Live recording from the concert at Riga Philharmonic

Anatoli Lomonosov & Fazal Qureshi
(5:14)
19962,1
MB

 

 
Anatoli Lomonosov sitar, Fazal Qureshi tabla
Live recording from the workshop at Riga Conservatoire

Svara kontaktas
ANATOLIJUS LOMONOSOVAS
Vytauto 44-10
08122 Vilnius
Lithuania
phone +370 5 2751857
mobile +370 6 7121320
E-mail  anatoali@takas.lt

© 1998-2004 webdosigns