Logo
BIX'ų lapas -> Diskografija -> Žiurkių miestas
I pusėII pusė
1.Graužiko skrydis0:448.Nieko neišeis6:04
2.Namai1:189.Armija4:26
3.Žiurkių miestas3:0110.Suradau durnę3:26
4."Lėktuviukai"3:2511.Tetei1:26
5.kiaula3:26
6.Med. išblaivinimo stotis2:42
7.Rytų rokas3:50

ratsmc.jpg -- 22K
Namai
Kodėl aš turiu
Sėdėti čionai
Kodėl aš turiu
Smirdėti čionai
P. Gal ir nieko
Visai bus čionai
Blogai
Gal ir nieko
Visai bus čionai
Blogai
Tad pasiliksim mes
Ch.Ant visai

Žiurkių miestas
1. Šlykštus tas miestas Šiauliai
Ten vaikšto baisio bobos
Ir dar bjauresni seniai
Kodėl mums reikia čia gyvent
P. Žiurkių miestas
2. Žiurkių miestas tie Šiauliai
Kiek reiks mums čia gyvent
Užgriauš mus šytos žiurkės
Geriau paleisti sau kulką
P. -----"-----"-----
P. Žiurkių miestas
Tie Šiauliai
3. Ir supus kiaušyniai
O mes išlyksim
O mes išlyksim

"Lėktuviūkai"
1. Kiek žmonės brūdų prigalvojo
-----"----- galvok ir tu
Kiekvienas ieško savo grobio
-----"----- ieškok ir tu
Jie orą ėda kaip šunys
-----"----- valgik ir tu
Ir dar ramei užmykt neduoda
Kiti sau miega ir nieko negirdi
P. O man užmkt neduoda
Lllllėktuvų užesys
Neduoda
2. Atmerk akis ir pažiurėk
-----"----- lėktuvai skraido
Motorai ūžia net basu
-----"----- o kas tau darbo
Ūžmerk akis užkimšk ausis
-----"----- vistie jie skraido
Kur dėti galva ištiesu
Kiti sau miega ir nieko negirdi
O man užmikt neduoda
Lllllėktuvų užesys
Neduoda

Kiaula
1. Kodėl tu tokia šalta
Kodėl man nieko nesakai
G. Aš nuvalkiota merga
Aš supūvus ir durna
---*---*---*---*---
Tavo krūtys kaip lavono
tavo snukis iš kardono
Tu klozeto skylėje
Daug šlykštesnė už mane 
P. Užteks užteks
Užteks užteks
Tyčiot
Iš manęs
2. Gal tu nori, sušyldisiu tavo galva
G. Nereik man tavo šilumos
Gal tada nori sušldit mane
G. Gerai man į viską nusispjaut
---*---*---*---*---
Tavo krūtys kaip lavono
tavo snukis iš kardono
Tu klozeto skylėje
Daug šlykštesnė už mane 
P. Užteks užteks
Užteks užteks
Tyčiotis iš manęs

Armija
1. Susirinkom mes visi
Šendien pas tave
Kitiems atrodo kad ta švente
O tau ir mums ne
P. A R M I J A
2. Palieki tu šiltus namus
Palieki tu ir mus
Išlydim mes tavę visur
Kur tik stovi mūsų
P. A R M I J A
3. Svarbiausia sugryšk tu gyvas
O ne mėlynas lavonas
Kiekvienam išpuls šita dalia
Tad nenusiminki tu
P. A R M I J A
4. Išgerk tu šendien dauk
Ir užmirši tą purvyną
Be va jau stovi už vartų
Ir nematysi daugiau mūsų
P. A R M I J A
5. Siuntem tau į rytus į pietus į šiare
Bet niekur nėr tavęs
Išeisim mes ieškot
Nes mus vilioja
F R O N T A S

Suradau durnę
1. Visos mergos baigia iškrypt
Kur reiks suras ją
Man nereik kokios blatnios
O man reikia paprastos
P. -----"----- man nereik
Mes juk gražios, išsišiepe
Mes juk geros, ko dar reikia
-----"----- man nereik
Tikrai jūs gražios išsivėpe
Šlykščios, kaip kiaules apsitriede
2. Jūsų lūpos išpakliuotos
Jūsų snukiai nugrimuoti
Nejaugi tokios senos
nejaugi tokios supuve
P. -----"----- karojasi
3. Aš jau turiu mergą
Nebloga iš veido
Ir nieko iš kojų
Bet ji vistiek durna
[Atgal į pradžią] | [Atgal į diskografiją]

Blah blah blah © 1997 legalūs dalykėliai. Puslapį patartina žiūrėti 800x600 pix. ir bent
hicolor spalvų video režimu, naudojant Netscape Navigator 3 ar velesnį. Autorius.