Logo
[7 MC] | [7 CD]
BIX'ų lapas -> Diskografija -> 7 (MC)
I pusėII pusė
1.Shalom Lietuva4:091.New religion3:12
2.S.V.M.4:582.7th finger5:56
3.Bulė3:233.Drowning river5:43
4.***5:054.Fire fly3:55
5.Tuštuma...4:065.Iron birds3:34
6.Sušikta profesija4:106.El biuchan ane1:59
7.Radija3:53

7mc1.jpg -- 17K 7mc2.jpg -- 13K
© 1995 Zona/BMK

SHALOM LIETUVA
Ūla hai brendu per gūdžią šalį
Lino plaukus į kairę sušukavęs
Kampe debilas smaugia savo paną
Ir jos klyksmas (a-a-a-a) man primena šalelę.
Shalom, shalom Lietuva, Šalele mylima
Guvios panos šoka aplink stalą
Jos pasigavo šiandien tikrą rastamaną
Ten policajai riša homoseksualą
Kuris nekaltas tik dainą uždainavo.
Atsibudęs čia, ištinęs ryte, sapnavęs tave
Ir kur - negi aš čia ?$%
Kaimiečiai varo samagoną
Ir apsimyžę išsilaksto po dirvonus
Ūla chebra metamės po litą
Ir pamatysim čia tikrą Jeruzalimą
Ilgas kelias ir man nėra kur skubėti
Aplinkui čia tik gūdi naktis
Ir pučias burbulai, sprogsta TV ekrane
Kaip šunys išsidrasko jie valstybės pastate
Jų sielos iškabintos rytą turguje
Kas sėjo šitą sėklą, kam visa tai?
SHALOM SHALOM LIETUVA
SHALOM SHALOM ŠALELE MYLIMA
SHALOM SHALOM LIETUVA
SHALOM SHALOM ŠALELE MYLIMA

S.V.M.
Dabar stogų važiavimo metas
Akys spindi paslaptim
Gal tu žinai kiek tavo galvoj verpetų
Ir kuris įtrauks tave
O vakar mes gyventi taip paskubėjom
Šiandien tuščia tik tuščia galvoj
Kur mes vakar buvome išėję
Kur mes šiandien kur būsime rytoj?
SHALALAILALALAILALA
Kišenės tuščios mes sėdime ant ledo
Net žemė slysta iš po kojų
Kosmonautai mes dažytojai stogų
Ir užteks mums šiandien spalvų
Kodėl galvos tuščios
Kodėl rankos
Kodėl kojos neša
Kur mus taip veža
Aš tave šiandien nuvesiu
Į klaikiai gražų žalią sodą 
Mes sutrauksim po kanapę
Nes mums gyventi taip nuobodu
Taip sukasi galva
Šiandien stogų važiavimo metas
Ir klaikiai lyja lyja vidun
Mes apsisukame apie savo ašį
Ir šiandieną grįžtame namo
Kodėl galvos tuščios
Kodėl rankos
Kodėl kojos neša
Kur mus taip veža

BŪLE
Ir visos tavo manijos
Klaikios narkomanijos
Sušiktam gyvenime
Noris šok į trasą vėl
Pilvą drasko panika
Urzgiančios energijos
Joms duokit tikrą patiną
Neišsigelbėsi - tau chana
Vėjai, vėjai vėjai
Sielų nusiaubėjai
Pasaulis apsivėmė
Aplinkui tik chemija
Būle bule bule
Negyvenk apsistatęs milijonais kliūčių
Pasileisk paskraidyk ten virš savo minčių
Ir kiek kartų aš sau į galvą kalu
Kad nėra nerasi aplinkui kaltų
Mes lauksim visą parą surimuotų minčių
Paklausyk kaip iš šūdo sėklos kalas
Nusimesk savo nuodėmes atsileisk nuo kančių
Bičas griebk gitarą varyk
Alkanos piranijos
Ėdančios gyvenimus
Sielos kraują geriančios 
Noris staugti keiktis griaut
Siaubas VARO PRAKAITĄ
Raitosi tarp papų
Kam gera kompanija
Išgert ir nusivemt
Šliaužiantys kenkėjai
Sielų nusiaubėjai
Pasaulis apsivėmė
Aplink vien chemija
Būle bule bule

* * * ?
Jie nei vaikšto 
Nei bėga, nei skrenda
Slepiasi ten
Po savo oda
Vėliavos leidžiasi
Valgiai ant stalo
Čia pietauja Viešpats
Išsibadęs akis
Lyg vienišas valtyje
Supasi mano diena
Duok man nors kiek, nors kiek susigaudyt
Ar čia yra čia, ar tai realu
Plotai, baliai
Išdulkintos naktys
Akmenys renkasi
Aš plaunu žaizdas
Ten kieme
Kažkas drasko gitaras
Slenka pro langą
Zekų daina
Dūmuose augantys
Vėl skęstu vyne
Laikau tą savy
Tą užmūrytą dangų
Seku savo angelą
Nes jis daugiau manęs neseks
Maksimum saulės
Nei tau, nei man, nei jiems, nei jam
Lauksim?
Lūpose kraujas
Tavo aistrą nešantis
Klausimas tas -
Kam išlaistyt akis?
Maksimum judesio
Atpirks laisvės jausmą
Langus nusėjo tavo pykčio spuogai
Aš virstantis paraku
Sprogsta galva
Kas ten mane
Išdraskęs į gabalus
Neša ten kur daug šviesos
Bėgsim vėl 
Mes varysim iš čia
Šauksim tą
Kas palaimins nakčia
Lauksim to
Kas sukurs vėl mane
Būsim ten kur daug daug šviesos
	
TUŠTUMA
Čia gyventi nesaugu pasirūpink degalų
Ir išgerk tą klaikų savo sapną
one . two ...
Mes mylimės abu virtuvėj ant stalų
Tuoj pat priimsim karšto purvo vonią
Ir ne taip čia jau šlykštu
Susirask subinėj žiedų
Net noris taip gražiai visada gyventi
Miega manyje
Miega tavyje
Slegianti tuštuma
Ir viskas padoru
Net maižiot ant kampų
Kai mūsų namą supa šlykštūs turkai
Snargliuotų pinigų aš dėjau ant visų
Kai baigias visos klaikios pachmo naktys
Miega manyje
Miega tavyje
Slegianti tuštuma
Kur tu eisi
Tu atneški man alaus
Iš tavęs tiek malonaus
Man klaikiai drasko spaudžia gerklę
Čia gyventi nesaugu užsimauk daugiau gumų
Ir išgerk ta savo šlykščiai ružavą naktį
Miega manyje 
Miega tavyje
Slegianti tuštuma KĄ YRA?

SUŠIKTA PROFESIJA
Mama kiek kartų mes buvom žiauriais
Laužėm brolis broliui kaulus, nosis
Kruvinais krumpliais mes gynėm save
Ir taip mes užaugom be proto
Muzika veržias verčias iš burnos
Kraujas pompinas į galą
Gyvenimas po kojom aš spjaunu į visus
Man panos drugs and rokenrolą
Sušikta profesija
Smegenys avino, baimės nakčia
Slėpkitės visi - jie ieško grobio
Pinigai tatuiruotės už ribų
Bičas pasisaugok tu jų proto
Mašinos kala į taktą minčių
Tas šaltkalvio gyvenimo būdas
Kas vakarą stumdyti alaus bokalus
Panos visos lipkit jam ant koto
Sušikta profesija
Savo karmą aš tempiu kaip stygą ant gitaros
Net stuburas riečiasi
Šuniškas badas
Dieve duok mums kantrybės jėgų
Skurdas varo mus iš proto
Sušikta profesija

RADIJA
Vėl mes kažkur abu
Ten nesmirda tavo prakaitu
Tarp mūsų kūnų jau nėra ribų
Ei tu padalinki savo rojų
Radija kaip visada
Mala šūdą į kosmosą
Tik suspėk prisilaikyti
Žiūrėk kaip neša jau neša kažkur
Čia aplinka kaip elektra
Krato purto krečia tave
Prisikelki iš dienos sapnų
Ei kaip tu dvoki pragaru
Radija kaip visada
Kemša į galvą paniką
Tik suspėk prisilaikyt
Žiūrėk kaip neša jau neša kažkur
Mes vėl ištirpsim ten kur nėra ribų
Mes vėl sugrįšim ten iš savo namų
O mamą kur tu mus paleidai
Aplink tiek daug čia plokščiaveidžių
O mama duok tu man suprasti
Kur baigiasi čia visa frustracija

NEW RELIGION
A lot of faces - no people
Lips moving - tell me nothing
Many idols drive this world
Straight to heaven straight to hell
Mamas tell U what is right
Papas tell U what is wrong
Flames inside me cook my soul
Got no definition - watch this
I've got to tell U -
Party girls party boyz
It's no big deal I'm loosing myself
Drunk eyes - got no reaction
Just body language - instinct speech
Idols tell U that is wrong
Fellas tell U that is right
When I need advice I left alone
Where is the bottom where is the base
I'm very upset books cannot help
Girls not the way - alcohol friend
My soul bleeding far from home
My body stay here that's the question
I got to find the new new religion
I must to find my my religion

7th FINGER
Ways tangled as a snakes
My reflection in the cup of fate
Storm in my stoned heart
Poisoned silence
Laughing in my ears
Time to break down all the masks
Snow in my head
White pretty end
Go get inside ye bones
There's a sleepy
Dreams of guiltless stone
But I'm kickin' and I'm laughing
C'mon c'mon c'mon to the wilderness
Leave away this pregnant silence
Make a step byond the madness
Go go go in the world of wander
Eyes running run around
As a scapegoats
Looking for the signs
Stay stay where you are
Take your friends with
With the sun of wilderness madness
I'm just tricking...
Standing on the crossing
Counting on my fingers
1 - is my life
2 - social class
3 - is my wife
4 - my money
5 - is a trick I never will be big
          I'll never be big
Again 1 is my sex - 
	- color of skin -
	- personal code -
Dinner in the snack bar - evening w/h beer - 
TV till the end - Damn damn I crashed...
Ways that I'm walkin'
Speeches I'm talkin'
Watches I'm watchin'
Booze what I'm drinking
Breaks not working
is misunderstanding between me and reality
Dances I'm dancing
Songs that I'm singing
Steps that I'm stepping
Mistakes I'm doing
Windows that are open
Voices I'm hearing
Today I got invitation in my heaven...

DROWNING RIVER
Surprise surprise I don't remember your eyes
As we fallin' we fall into this mash of life
Boiling cooking howling streets
Left on my windows reality steam
Moving pictures
Monster creatures
Mystic signs
On my way
It makes me funky I wanna jumpin'
Living my life it drives me crazy
Playing on my thoughts sound honky-tonky
What a pretty joint it make me drunky
Take off dress
Walk on the grass
Speak w/h insects
Feel holy mess
Dive in noise
Lazy beings
Endless nature
So here here is the end
Walk in again
Wear on new plastic skin
Where did U get these bombastic dreams
We kill we kill goddess again
And hide away in respectable shells
All those generations
Using body nature
Eternal times nations
Ask for much more pleasures
Why the river of pleasure
Floating us in ocean of the sins

FIRE FLY
Rising up falling down
Where do I get whata found
Nothing new all for sale
Dust'n'ashes left inside
Mayday mayday squeel syrene
Seems I get on N.Y. street
People walkin' freaking
No'ba' tell me just all blowing
Higher higher N.R.J.
I will blow my enemyjas
Higher higher N.R.J.
One step and I fly
Anger nockin' on ma door
Stupid deals with my soul
Don't kill my sun don't kill my law
You know where I'm goin
Food'n'sex stupid dreams
Bars pubs & dirty smiles
I wanna tell U I wanna say
Leave this mud & go away
Digital dreams pressn' me
Freezy neon melody
Oh my God just U can stop it
Give me shelter in your pocket

IRON BIRDS
Iron birds left
Strangest lines
Crazy ways of
Imagination
Hear the sound - holy noise
Skin nerves feel all vibration
Iron birds 
Cut my fate
Drill my soul
Bombing my head
Mad desires - sparks inside me
Switch off minds - got new emotions
Dizzy smile - break the shell
Open the door - feel space vibration
Iron birds
Around my head
Drill my mind
Bombing soul
Looking
Lookin' at the mirror and my time is gone
I don't remember time when I was the kid
Hide myself in highest tower of the world
Noone can reach me noone - no
60 seconds as 61 year I watching the same picture in unvisible cinema My girlfriend still there she whispering in my ear the same same question
[Atgal į pradžią] | [Atgal į diskografiją]
BIX'ų lapas -> Diskografija -> 7 (CD)
1.7 Crazy Horses---6.Drowning River---
2.New Religion---7.HNP---
3.Bullets---8.Fire Fly---
4.Koma Juice---9.Iron Birds---
5.7th Finger---10.PAH BIR BAH LIECUM---

7cd1.jpg -- 29K 7cd2.jpg -- 15K

© 1995 Zona/BMK

7 CRAZY HORSES
This life is not so safe
Take care about yourself
Now drink till bottom
Glass of mad desires
Glue up yourself on a wall
Mad greediness in your eyes
U feel in that wake up of mad solution
Divide U in the drops
Fall down like juicy sweat
These not tears not rain or satisfaction
Falling falling falling down my rain
Falling falling falling down my drops
Feel this crazy pain
Emptiness pressing U
Emptiness pressing U
I put myself in box
And send this box beyond
And now I feel like 7 crazy horses
This life is full of charm
Like pimples on her skin
These not tears not danger mad emotions
Lazy fat pigs on your roof
Like thoughts on sleazy morning
Got full of this damn great civilization
The smugglers of the souls
Got deals w/h smuggly mobs
And nobody will fish U out of this boy
Where U go now?
K„ YRA?

NEW RELIGION
A lot of faces - no people
Lips moving - tell me nothing
Many idols drive this world
Straight to heaven straight to hell
Mamas tell U what is right
Papas tell U what is wrong
Flames inside me cook my soul
Got no definition - watch this
I've got to tell U -
Party girls party boyz
It's no big deal I'm loosing myself
Drunk eyes - got no reaction
Just body language - instinct speech
Idols tell U that is wrong
Fellas tell U that is right
When I need advice I left alone
Where is the bottom where is the base
I'm very upset books cannot help
Girls not the way - alcohol friend
My soul bleeding far from home
My body stay here that's the question
I got to find the new new religion
I must to find my my religion

BULLETS
Seems I'm like a foreigner
In lovely sweety homeland
Got some new traditions
For me for U for them
Any freshy changes
Hit them like a horror
Found no explanations
Who's shakin' all my blood
Bullets bullets bullets
Bullets bullets bullets
Noone gotta teach me
U got no sense, believe me
I know all truth about U
Trickin' on yourself
I have the right to breathe free
I have the right to die free
Deepest paranonia
Shooting all around
All these mad ambitions
Get more stupid leaders
Stuck' in deep in Koma 
Drugs here cannot help

KOMA JUICE
Nobody knows am I running or flying
Hide away under own skin
Flags goin' down thoughts on the table
Blind god waiting till sun goes down
Ye - ye - swinging my day
Give me the time I want to understand it
Where is the end where I'm now
Party's over nothing changes
Stones inside I'm counting my wounds
Outside in the street somebody louding guitars
Sounds to me like a song from jail
Ye - ye - I grow up in shadow
Ye - ye - I'm sinking in wine
Hold inside this wall up sky
Follow my angel cause he no move don't follow me
Ye - ye - I don't find yet
Ye - ye - no sun no light no shining sky
Blood inside floating my passions
The question which side is mine
Maximum movement reminds U freedom
Left on your windows just sparks of anger
Ye - ye - I change into dynamite
Ye - ye - exploading my head
Who is this torn me to pieces
Takes me where no sun no light
no shine no bright
Close your eyes
Return to yourself
Deep inside
Somebody switch the life
Lay in the boat
Surrender to your fate
Break your mind
Go - go - just forget all

HNP
Standing on the corner my bones and me
Selling postcards for the scapegoats
What I'm gonna do, what I'm gonna do
Just go go go and sell it
Holy night profession
Mama how many times we was so cruel
Breaking bones noses to each other
Defending ourselves w/h bloody knuckles
Ain't got no drop of mercy
Smells samba's cookin' sacred dreams
Seems to me you (U) get a piece of it
This is not a crack nor pain or steam
Suckin' illusions burnin' down
Million bridges just one is mine
Lead myself to another side
But now is not a time to quit all
Holy night profession
Now I gotta work
Stranger I'm a stranger in the station of lost
Snow inside shakin' my cells
Get me 7 nails I'll stab my door
Believe me I've got nothing to win or loose
Holy night profession
[Atgal į pradžią] | [Atgal į diskografiją]

Blah blah blah © 1997 legalūs dalykėliai. Puslapį patartina žiūrėti 800x600 pix. ir bent
hicolor spalvų video režimu, naudojant Netscape Navigator 3 ar velesnį. Autorius.