ASMENUOTĖ

1. Vienaskaita
1.1. aš
1.2. tu
1.3. jis, ji

2. Daugiskaita
2.1. mes
2.2. jūs
2.3. jie, jos

2.4. šitie 

 


Mes sėdėsime tuščiame kambary ir nieko neveiksim - tik rūkysim ilgas cigaretes, o moterys gros mums gitarom. 

Vėliau, gerokai vėliau, ryte mes apsiausime kojas sandalais, susijuosime strėnas diržais ir išeisime į Pažadėtąją Žemę.

Ir tai nebus nei gera, nei bloga. Tai bus teisinga.

Iš "VVS" spektakliaus scenerijaus 1992m


VYTUX'O PAREIŠKIMAS SPAUDAI 'PERFECT WORLD' PARODOS ATIDARYME (2001 vasara)


Seniai, seniai gyveno matematikas ponas Leibnicas. Jis norėjo apjungti mokslus, filosofiją ir menus į vieną darnią visumą -
"Mathesis Universalis".

"Mes gyvename tobuliausiame pasaulyje iš visų, kuriuos turime" veikale rašė jis. Volteras "Kandide" kritikavo poną Leibnicą maždaug taip: "jei rytoj tau nukirs galvą, tai tu vis tiek gyveni tobuliausiame pasaulyje".

Žmogui, taip pat ir meninkui, duota unikali galimybė kurti arba griauti. Mano manymu, tiek Tadas, tiek aš kuriame, kaip galim geriau.

Ši paroda nepasakoja žiūrovams apie socialines, politines ar kitokias aktualijas, galų gale, kam daugiti savo paveikslais destrukciją, kurios ir taip užtenka pirmuose spaudos puslapiuose ir gyvenime. Kodėl pavadinimas angliškas? "Rojus bus iš plastmasės", rašė Ch. Kortasaras, o aš drįstu pridėti, ir visi jame kalbės angliškai, o kas nekalbės - tas liks už rojaus borto.

Pabaigai, norisi prisiminti A. Greimą "ponios ir ponai, turiu garbės pranešti, kad meilė egzistuoja ir šiandien".

Meilė egzistuoja, bet brangsta labiau, nei benzinas Lietuvoje, nors svarbiausi dalykai gyvenime išvis nekainuoja nieko.