brka&p

(bendroji respublikos krašto aplinkosauga ir palmės)


Koncernas "brka&p" (bendroji respublikos krašto aplinkosauga ir palmės) nėra ir, tikiuosi, niekada nebus juridiniu asmeniu.

Aš, Vytautas Pakalnis, esu šio nelegalaus koncerno prezidentas ir vienintelis darbuotojas.

Koncernas "brka&p" - tai mano subjektyvus požiūris į klimato atšilimo problemą.

Koncernas "brka&p" nevykdo ir nevykdys jokios ūkinės veiklos. Tai - meninė akcija. 

Koncerno "brka&p" sutartyse prekė pavirto į palmę (sudėtis: skudurėliai, PVA klijai, gipsas, emulsiniai dažai).  Nuotraukose skaitmeninio montažo pagalba palmės užėmė medžių vietą.


DETALUS VISO PROJEKTO APRAŠYMAS

Šylant pasaulio ir Lietuvos klimatui iškyla pavojus išnykti čia nuo seno bujojusiems medžiams ir žolėms, todėl koncernas "brka&p" pirmasis Lietuvoje ir Baltijos regione imasi transporteriu gabenti palmes į, kaip tikimės, naująjį jų arealą.

Mūsų šūkis: palmės padės pramisti skurdžiai gyvenantiems Respublikos piliečiams. Palmei nereikia priežiūros, ji auga savaime!

Koncernas "brka&p" vadovausis žymiojo Maksimo Gorkio citata: "Būk tiesus kaip kiparisas ir dosnus kaip palmė".

Lietuvoje įsigalint šiltnamio efektui koncernas sieks gauti valstybinį užsakymą bambukams, ilgaamžių baobabų ir ypač dosniųjų palmių miškeliams, o vėliau ir girioms sodinti ir prižiūrėti. "brka&p" sieks monopolisto teisių šioje srityje.

Taip pat "brka&p"" sieks atgaivinti prasmingą bambukinio meškerykočio tradiciją.

"brka&p", pritardama akcijai "Rinkis prekę lietuvišką", ruošiasi pateikti vartotojui stipriųjų alkoholinių gėrimų, pagamintų tik iš vietinių žaliavę. Tai degtinė "Palmės paprastoji", trauktinės "Baobabo paunksmėje" ir "Trys baobabai", likeris "Liaunasai bambukinis".

Taip pat ruošiama kartu su partneriais Lietuvoje parfumerijos linija "Dosnioji palmė".

Šylant pasaulio ir Lietuvos klimatui iškyla pavojus išnykti čia nuo seno bujojusiems medžiams ir žolėms, todėl koncernas "brka&p" pirmasis Lietuvoje ir Baltijos regione imsis transporteriu gabenti palmes į, kaip tikimės, naująjį arealą.

Mūsų šūkis: palmės padės pramisti skurdžiai gyvenantiems Respublikos piliečiams.

Palmei nereikia priežiūros, ji auga savaime.

Koncernas "brka&p" Lietuvoje startuoja turėdamas nulinę sąskaitą, todėl ypač svarbu iškilus totalinio atšilimo pavojui burtis geros valios investitoriams, verslo žmonėms, eiliniams piliečiams bendro tikslo pasiekimui.

Koncerno "brka&p" rėmėjai ir partneriai gali būti juridiniai asmenys, UAB, VŠĮ, AB, PĮ, ofšorinės bendrovės, ložės ir visi kiti asmenys.


PALMĖS LIETUVOJE - FANTAZIJOS AR REALYBĖ?

    Jau visi pripratome prie to, kad dažnai laikraščiuose ir televizijos laidose kartas nuo karto prasimuša žinia apie tai, kaip vienos ar kitos šalies, organizacijos, ar net daugelio šalių ir organizacijų atstovai aliarmuoja, kokių neatidėliotinų veiksmų reikia griebtis, idant mūsų planetoje išvengtume globalių procesų, turinčių gražų "šiltnamio" efekto vardą, įsibėgėjimo. Kas gi yra, tas "šiltnamio" efektas?

    Niujorkas po vandeniu. Kyšo tik dangoraižiai. Po vandeniu Hamburgas ir Honkongas, apsemtas Londonas ir Kopenhaga. Danijoje, Olandijoje, Bangladeše žmonės važiuoja į darbą ne mašinomis, o plaukia motorinėmis valtimis. Prie Viduržemio jūros - sausra, o Alpių papėdėje auga palmės. Dažni lietūs virš Sacharos, ji traukiasi. Arktikoje auga medžiai, o Skandinavija - dar viena sala pasaulio žemėlapyje. Ar tai fantastinių filmų įaudrintos vaizduotės padarinys, ar mokslinėmis hipotezėmis pagrįsta prognozė? 

    Remiantis Europos aplinkos agentūros rengiamuose leidiniuose pateikiama informacija galima būtų sakyti, kad tai anaiptol nėra išmislas. Yra pagrindo manyti, kad planetos atšilimo laikotarpiais vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje būdavo tik +2-2,5° aukštesnė nei dabar. O tuo metu klimatas Europos žemyne būdavo panašus į dabartinį Afrikoje. Nuo XIXa. pabaigos temperatūra pakilo apie 0.3-0.6°C. Atrodytų nedaug, tačiau tempai gali ir padidėti. Kas gi tai lemia?

    Kad degimo metu išsiskiria CO2, šiais laikais žino kiekvienas mokinukas. Aktyvi žmogaus ūkinė veikla stipriai didina CO2 kiekį atmosferoje. Deginamas įvairių rūšių kuras, kertami miškai, teršiami vandenynai. Lengvoji mašina jau seniai tapo ne prabangos, o efektyvaus susisiekimo priemonė. Nors ar visada efektyvaus? Japonijoje viename didmiestyje atliktas eksperimentas parodė, kad greičiausiai į sutartą vietą mieste piko metu galima atvykti dviračiu. Juo vykusiojo neaplenkė net naudojęsis metro. Na, o taksi skubėjusio dalyvio dviratininkui teko laukti visą pusvalandį.

    Kas beliko iš Žemės "žaliųjų plaučių" - tropikų miškų. Iškirsta per 50%! Juk ir žmogus su vienu plaučiu neprilygs, gi, sveikajam. Nenuostabu, kad augalai jau nebesugeba operatyviai surišti anglies dvideginio, ir jo koncentracija ore nuolatos didėja. Atmosfera, praturtinta CO2, lengvai praleidžia saulės spindulius, bet sulaiko Žemės šilumą. Štai jums ir šiltnamis! 

    Atmosferos apatinis, 10-15 km storio sluoksnis, atlieka šiltnamio plėvelės vaidmenį. Jis vadinamas troposfera. Būtent čia, vyksta aktyviausi fizikiniai procesai, formuojasi debesys, oro srautai. Ji lemia Žemės paviršiaus klimatą. Temperatūra greitai krinta kylant aukštyn. Vidutiniškai po 6-7° kiekvieną kilometrą, ir jau 7 km aukštyje būna apie -50°C.

    Šalys pavieniui ir drauge imasi visokių priemonių užkirsti kelią klimato kaitai. 1992 metais pasirašyta taip vadinama Klimato kaitos konvencija. Ją pasirašiusios šalys įsipareigoja imtis priemonių kad užkirstų kelią taip vadinamų šiltnamio dujų koncentracijų atmosferoje didėjimui.

    Nežiūrint šių pastangų, Žemės temperatūra auga. Prognozuojama, kad per artimiausią šimtmetį vidutinė Žemės temperatūra gali padidėti net 2 laipsniais. 

    Atšiltų netolygiai. Šiltas oras intensyviau srūva į šalto vietą. Ties pusiauju temperatūrai pakilus 3-4°C, Lietuvoje tai sudarytų apie 10-15°C, o arktinėse zonose - net 15-20°C! Imtų intensyviai tirpti ledynai ir pasaulinio vandenyno lygis pakiltų 3-4 metrais. Visai ledynams ištirpus dar prisidėtų koks 70 metrų. Turint galvoje, kad Lietuva vidutiniškai iškilusi maždaug apie 100 metrų aukščiau jūros lygio, nesunkiai galime įsivaizduoti pasekmes. 

    Taigi, ruoškimės gyventi subtropikuose ir pratinkimės prie vandens! 


Liutauras Stoškus 
2000 02 11


SUTARTYS

Data

Koncerno "brka&p" Rėmėjaus sutartis

Koncernas "brka&p", atstovaujamas Prezidento vytux VI, toliau vadinamo vytux VI iš vienos pusės, ir ………………., toliau vadinamo Rėmėjum iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:

1.Sutarties objektas:

1.1 vytux VI įsipareigoja tiekti Palmių sėklas ir sodinukus iš savo sandėlių, jei tik bus paklausa, o Rėmėjus priimti ir nustatyta tvarka atsiskaityti už pateiktą prekę.
1.2. Šalių susitarimu palmės patiekiamos iš "brka&p" sandėlių į Rėmėjaus autotransportą, pagal suderintą asortimentą, arba asmenišką pirkėjo atsirinkimą, arba užsakymą.
1.3. Po Palmių perdavimo-priėmimo už jas pilnai atsako Rėmėjus.

2. Palmių kainos ir atsiskaitymo tvarka:

2.1. Palmės teikiamos kainomis, suderintomis šalių susitarimu, PVM sąskaitose faaktūrose nurodytos Palmių kainos, kai lito ir Doleriaus santykis yra 4:1.
2.2. Už pateiktas Palmes Rėmėjus atsiskaito mok. pavedimu, čekiu arba, kas būtų geriausia - grynaisiais.
2.3. Jei rėmėjas neapmoka už Palmes sutartyje numatytu laiku, "brka&p" išstato Rėmėjui neatšaukiamą mokestinį reikalavimą.
2.4. Abiejų šalių sutarimu Palmės grąžinamos, jei:

2.4.1. Atvežtų Palmių asortimentas nesutampa su užsakytuoju.
2.4.2. Palmės teikiamos kainomis, nesuderintomis su Rėmėjum.
2.4.3. Palmių įpakavimas ar ženklinimas neatitinka keliamų reikalavimų.
2.4.4. Visais kitais atvejais, jei tai nepriimtina.


3. Šalių atsakomybė, ginčų sprendimo tvarka:

3.1. Čia, kaip sakoma: kaip panelei patogiau.

4. Sutarties galiojimo terminas:

4.1. Kol neatsibosta vienai iš šalių.
4.2. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta žodiniu šalių susitarimu.

5. "brka&p" siūlo Rėmėjui:

5.1. Reklaminį plotą kataloge.
5.2. Reklaminį plotą ant Palmių transporterio.
5.3. Reklaminį plotą ant ekspozicijos nuotraukų.
5.4. Reklaminį plotą ant paslapčių.
5.5. Reklaminį plotą.

6.Kitos sąlygos:

6.1. Jokių kitų sąlygų.

Koncernas "brka&p":
Vilnius
Lietuva (LT)
Tel: 828634616
e-mailas: vytuxkm@delfi.lt
http://www.zona.lt/vytux/ 
Rėmėjaus Rekvizitai: 

 


 

Data 

Partneriaus sutartis: Variantas pirmas

1. Sutarties objektas:

1.1. Koncernas "brka&p" iš vienos pusės ir …………….............… iš kitos pusės, tampa partneriais visais Palmių klausimais.
1.2. Visus kylančius klausimus Partneriai sprendžia žodiniu susitarimu.

Koncernas "brka&p":
Vilnius
Lietuva (LT)
Tel: 828634616
e-mailas: vytuxkm@delfi.lt
http://www.zona.lt/vytux/ 
Partneriaus Rekvizitai: 

 


 

Data 

Partneriaus sutartis: Variantas antras

1.Sutarties objektas:

1.1.Koncernas "brka&p" iš vienos pusės, ir …………….........… iš kitos pusės, tampa partneriais visais Palmių klausimais.
1.2. Visus kylančius klausimus Partneriai sprendžia žodiniu susitarimu.
1.3. Partneris pritaria Maximo Gorkio citatai: "Būk tiesus kaip kiparisas ir dosnus kaip palmė ".

Koncernas "brka&p":
Vilnius
Lietuva (LT)
Tel: 828634616
e-mailas: vytuxkm@delfi.lt
http://www.zona.lt/vytux/ 
Partneriaus Rekvizitai: 


Koncerno "brka&p" reklaminės kampanijos plakato eskizas:Koncerno "brka&p" rėmėjai: MORE, MENINOS, SKAITMENINIO VAIZDO LOŽĖ. 

Koncerno "brka&p" partneriai - įvairūs.


 


PASLAPTIS